Til toppen

RESTAURERING AV EN DYP KAVITET VED BRUK AV EN BIOMIMETISK TILNÆRMING


Kasus av tannlege Petter Gjessing Johnsen

Tannlege Petter Gjessing Johnsen gikk ut fra Universitetet i Oslo i 2016. Petter er lidenskaplig opptatt av biomimetisk restaurerende tannpleie (BRD) og høykvalitets tannbehandling. Johnsen har sin egen privatpraksis, Fjord dental, i Oslo sentrum. Johnsen er en av grunnleggerne av Arctic Biomimetics. Arctic Biomimetics er et norsk akademi og kurssenter med vekt på Biomimetic Restorative Dentistry (BRD) som representerer fremtiden for restaurerende tannbehandling. Arctic Biomimetics søker å bringe BRD frem i søkelyset og å hjelpe tannleger med å foreta skiftet fra tradisjonell tannbehandling til avansert adhesiv tannbehandling. Han har fullført Dr. David Allmans ettårige kurs "Six Lessons Approach to Biomimetic Dentistry".
 

En 23 år gammel pasient oppsøkte klinikken for en delvis mistet, 5-6 år gammel fylling i tann 26. Hovedproblemet var at mat satte seg fast i kaviteten. Pasienten hadde ingen smerter og tannen hadde normal sensitivitetstest. Ingen periapikal patologi på rtg. Behandlingsplanen besto av en biomimetisk tilnærming med en stressredusert direkte kompositt-fylling (SRDC).