Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!
Faglige anbefalinger

Faglige anbefalinger for smittevern
i klinisk odontologisk praksis 

Formålet med de faglige anbefalingene er å fremme god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om smittevern i odontologisk praksis. Retningslinjene gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av smitteverntiltak i den norske tannhelsetjenesten.

Målgruppen for anbefalingene inkluderer alt personell involvert i klinisk odontologisk virksomhet, inkludert studenter. De gjelder både for offentlige og private virksomheter innen tannhelsetjenesten.

Arbeidsgruppen som utarbeidet anbefalingene besto av representanter fra odontologiske læresteder, Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den Norske Tannlegeforening, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Anbefalingene bygger i stor grad på retningslinjer fra 2015 utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe ved odontologiske læresteder i Norge. De er basert på forskningsbasert kunnskap, lover, forskrifter og nasjonale og internasjonale veiledere.

Lenker
Min side