Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!

Velg riktige materialer og metoder

I avtrykksprosedyren er flere ulike materialer og teknikker tilgjengelig. Selv om det finnes noen begrensninger, er det vanligvis mer enn en mulig teknikk du kan lykkes med, og avgjørelsen er også basert på individuelle preferanser. Men noen er mer egnet enn andre. 
I følgende tekst kan du lese om anbefalinger for gingival behandling og hvordan du matcher materiale og teknikk for ønsket resultat.

Reaksjon og hemostase

Et godt avtrykk krever tilgjengelige prepareringsgrenser for å kunne reprodusere marginene i avtrykket. Det er viktig å ha god kontroll på fuktighet og tilbaketrekking av gingiva.
3M™Astringent Retraction Paste er en retraksjonspasta med 15 %  aluminiumsklorid som brukes i sulcus for varsom tilbaketrekking av tannkjøttet.  Den unike kapselen gjør det mulig med enkel tilgang til sulcus på grunn av den myke kanten av kapselspissen og den lange, tynne dysen.
Retraksjonspastaen kan brukes med eller uten tråd for både vanlige og digitale avtrykk.

De ulike prosedyrene i tabellen nedenfor anbefales for behandling av gingiva. 

 


Marginal posisjon
 

3M™Astringent
Retraction Paste

Enkelt tråd

Dobbelt tråd


Supragingival
 

V (V) X
Equigingival

V
(For hemostase brukt
på toppen av tråd)

V (V)
Subgingival

V
(For hemostase brukt
på toppen av tråd)

(V)
(I tilfeller med tynn
gingiva biotype)
V

 

V Anbefalt           (V) Mulig             X  Ikke anbefalt

*Anbefalinger basert på ekspertkonsensus fra de fem klinikerne i Success Simplified-programmet
 

Få med nøyaktige detaljer

Presise restaureringer med god marginal passform – med 3M™ Intraoral sprøyte kan du applisere avtrykksmateriale akkurat der du trenger det for å få fremragende nøyaktige avtrykk. Spissen er tynn, noe som sørger for glatt og enkel tilgang til sulcus. Disse små sprøytene gjør dispensering mer effektivt, da de både er pasientvennlige og ergonomiske med opp til 67% mindre avfall enn hånddispensere. Sprøyten kan fylles på forhånd direkte fra Garant™-beholderen.

Grønn 3M™ Intraoral sprøyte
for VPS- materiale
Lilla 3M™ Intraoral sprøyte
for polyetermateriale

Avtrykksmateriale

Det finnes primært to materialer som er vel aksepterte for presisjonsavtrykk: Polyeter- og A-silikon (VPS). Polyetermateriale produserer svært nøyaktige resultater i ett trinn med en eller to ulike viskositeter (monofase eller ett trinn). Vinylpolysiloxan (VPS) er det mest vanlige produktet for ett- eller totrinnsteknikker med ulike viskositeter.

Avtrykksmaterialer i polyeter er hydrofile i sin kjemiske natur. Dette støtter en presis innhenting av detaljerte overflater i et fuktig oralt miljø.

De kan også gi:

  • En konstant flyt gjennom arbeidsperioden med rask herding som til slutt resulterer i høy forutsigbarhet og pålitelig nøyaktighet.
  • Svært lav krymping og god elastisk gjenoppretting.
  • Høy styrke, rivestyrke og dimensjonell stabilitet.

A-silikon (VPS-avtrykksmaterialer) er hydrofobe. Ved å legge til surfakanter (fuktemidler), er det mulig å øke materialets hydrofilisitet.

Generelle fordeler med VPS:

  • Overlegen elastisk gjenoppretting
  • God formbestandighet over tid
  • Nøytral smak

Polyeter kan vise en overlegen reproduksjon av relevant informasjon på grunn av den høye hydrofilisitet og konstant flytevne. Dette spesielt i mer kompliserte tilfeller der det er nødvendig med ekstra arbeidstid. Derfor er polyeter ofte foretrukket til mer utfordrende kliniske situasjoner og anbefales for implantater med flere enheter.

Både polyeter- og VPS-materialer er egnet for avtrykk av tenner og implantater.

3M™ Imprint 4 Heavy body
og Light body (A-silikon)

3M™ Impregum™ Super Quick Polyether avtrykksmateriale

3M™ Impregum™ Polyeter avtrykksmateriale

Viskositeten velges avhengig av hvilken teknikk som brukes. Følgende er anbefalinger for et optimalisert resultat.

Se veiledning om materialvalg:


 


Monofase teknikk
 

1-trinnsteknikk

2-trinnsteknikk   

Polyeter


Medium body
(i både sprøyte og skje)
 

Medium/Heavy body
+ Light body

VPS

Medium/Heavy body
+ Light body


Putty
+ Light body
 

Arbeids- og herdingstiden til materialet kan velges avhengig av antallet preparerte tenner. Arbeidshastighet er en faktor som er avhengig av brukeren og må velges individuelt.

Video som viser avtrykkstagning:

Lenker
Min side