Til toppen
Validering

Validering av autoklav 

Vi er utstyrt med nyeste generasjon dataloggere samt TÜV-sertifisert programvare for evaluering av alle steriliseringsprosesser i autoklaven – slik at du kan være sikker på at maskinen leverer sterile og trygge instrumenter.

Nå blir det lettere å følge standarder og faglige anbefalinger for instrumenthygiene!

I Norge er vi langt framme på tannhelse. Dette har norske tannleger en velfortjent del av æren for. Fram til nå har det imidlertid ikke vært lett å oppfylle kravene til validering av steriliseringsprosessene på klinikken – rett og slett fordi nesten ingen har tilbudt tjenesten.

Fra myndighetshold har det også vært så som så med informasjon om hvilke forpliktelser som hviler på bransjen vedrørende kontroll og validering av steriliseringsprosesser i virksomheten. I 2018 kom imidlertid ”Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis” – utarbeidet av universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo, Folkehelseinstituttet og Tannlegeforeningen. Anbefalingene gjør det enklere for tannleger å holde oversikt over hvordan kravene kan tilfredsstilles. Når det gjelder autoklaven er anbefalingene klare: 

”Alle autoklaver skal valideres og kontrolleres regelmessig. Med validering menes at det foreligger skriftlig dokumentasjon på at prosessen gir reproduserbart resultat, og at produktene kan forventes å bli sterile etter en behandling med prosessen" 1.

1. Bentele et.al., 2018, 17v”Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis”.

Validering må ikke forveksles med service.

Kontakt vårt servicesenter for pris og avtale:
+47 22 79 20 20
post@jacobsen-dental.no