Til toppen

Teknisk support / Software

Ring vårt servicekontor på telefon +47 22 79 20 20
Du kan også ringe Sirona support på telefon +49 6251 161670 i tidsrommet 07.30-17.30

element

Nedlastinger

CEREC Software (Primescan og Omnicam)

Support fra Sirona

  • Skjema for teknisk support hos Sirona
  • Support og nedlastninger hos Sirona

CEREC pasientvideo
Last ned pasientvideo som .vmw

Oppdateringer på programvare

Bestillingsliste for TiBase, abutments og ScanPost

Medit i500