Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!

Primærkaries i tann 37

En biomimetisk tilnærming


Kasus av tannlege Petter Gjessing Johansen
Publisert: 18.09.23


 


Petter Gjessing Johnsen er en norsk tannlege som ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2016. Petter er velkjent for sin lidenskap for biomimetisk tannbehandling og høykvalitets tannbehandlingsmetoder. Johnsen var med på å starte Arctic Biomimetics, et akademi som har som målsetting å utdanne andre tannleger i biomimetisk tannbehandling. Biomimetisk tannbehandling handler om å gjenskape naturen og den naturlige tannen, og dette gir mulighet for å gjøre mindre invasive behandlinger og for å fremstille restaureringer med lang levetid. Tannlege Johnsen elsker teknologi og moderne behandlingsmetoder. Hans hovedfokus er minimal invasiv tannbehandling og han har stor interesse for digital workflow. Han kombinerer alle teknikker som alignerbehandling, digital smile design, injection molding og skallfasett-behandling for å gi sine pasienter et perfekt smil- både funksjonelt og estetisk.PRIMÆRKARIES I TANN 37 HOS EN UNG PASIENT
Pasienten presenterte seg med to dårlige fyllinger i 26 og 37. Hovedproblemet var at hun følte at noe var galt når hun spiste og tygde. Sensibilitetstest viste normale funn. Ingen periapikal patologi røntgenologisk. Pasienten var 25 år gammel. Som behandlingsplan ble det valgt stressreduserte direkte kompositt fyllinger (SRDC), med en biomimetisk tilnærming, både på 26 og 37. (Tann 16 er et tidligere kasus for Kuraray- tannen er fremdeles vital).

 

 

Fig. 1

Preoperativt foto som viser karieslesjonen sett buccalt fra. Kofferdam er satt på før preparering.

 

Fig. 2

Preoperativt foto som viser primærlesjonen sett okklusalt fra.

 

Fig. 3

Foto som viser tannen dekket med vaselin for å forhindre at flytende kofferdam fester seg i fissurene på 37.

 

Fig. 4

Foto som viser hvordan det ble tatt et avtrykk av okklusalflaten på 37 før preparering slik at man kan fremstille en perfekt kopi av den naturlige tannen.

 

Fig. 5

Foto som viser avtrykket som er tatt med flytende kofferdam-materiale.

 

Fig. 6

Foto tatt okklusalt fra, som viser initial fjerning av karies. Caries Detector fra Kuraray (caries detecting dye-CDD) appliseres i kaviteten for å bekrefte at all karies er fjernet i periferien (peripheral seal zone)

 

Fig. 7

Foto viser kariesekskavering (Caries removal endpoint). Kaviteten er ganske dyp. En ren pereiferi blir kontrollert ved gjentatte appliseringer av kariesdetektor. Kaviteten sandblåses med 27 mikron aluminiumoksid-pulver for å gjøre smearlayer mer kompakt og oppnå høyere bindingsstyrke.

 

Fig. 8

Foto som viser selektiv emaljets med K-ETCHANT Syringe (35% fosforsyre) fra Kuraray.

 

Fig. 9

Foto som viser tann 37 etter bondingprotokoll med CLEARFIL™ SE Protect etterfulgt av resin coating med CLEARFIL™ MAJESTY Flow A3. Alle bondede overflater i kaviteten coates med 0,5 mm flytende resin for å skape et trygt hybridlag (fail safe). CLEARFIL™ AP-X A3 appliseres i tynne sjikt (0,5 mm) og brukes som dentinerstatning.


Det endelige resultatet

 

 

Fig. 10 & 11

Avsluttende erstatning av emalje med CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal U. Kompositten dekkes med teflontape (PTFE) før avtrykket av okklusalflaten plasseres oppå teflontapen. På denne måten blir den opprinnelige anatomien kopiert. Foto tatt etter sluttpolering. Det var ikke nødvendig med noen okklusal justering etter at kofferdamen var fjernet.


Produktene Petter har benyttet i dette kasuset,
finner du i vår nettbutikk!

Lenker
Min side