Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!

Dette produktet omfattes ikke av kravene til sikkerhetsdatablad (SDB).

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha SDB.
Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

Produkter uten SDB er enten fri for denne type stoffer eller stoffblandinger,
eller har så lavt innhold at de faller utenfor myndighetenes krav gjennom REACH-forordningen.

En del produkter uten SDB kan likevel være farlige ved tilfeller av allergi eller uriktig bruk.
Har du spørsmål om et produkt, ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 79 20 20.

 

Med vennlig hilsen Jacobsen Dental AS

Lenker
Min side