Til toppen

Lukking av diastema

Med Clearfil Majesty™ ES-2


Kasus ved Tannlege Petter Gjessing Johansen
Publisert: 20.06.23


 Petter Gjessing Johnsen er en norsk tannlege som ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2016. Petter er godt kjent for sitt engasjement innen biomimetisk tannbehandling og for fokus på høykvalitets tannbehandling. Johnsen er en av grunnleggerne av Arctic Biomimetics, et akademi som har som mål å utdanne andre tannleger i å praktisere biomimetisk tannbehandling. Biomimetisk tannbehandling handler om å gjenskape naturen og den originale tannen, noe som gjør tannlegen istand til å utføre behandling som er mindre invasiv og som har lang levetid. Tannlege Johnsen er entusiastisk til teknologi og moderne behandlingsmetoder. Hovedfokus er alltid minimalt invasiv tannbehandling og han elsker digitale arbeidsmetoder. Han kombinerer alle arbeidsteknikker som aligner behandlinger, digital smile design, injection molding og behandling med skallfasetter for å gi pasientene sine det perfekte smilet – både funksjonelt og estetisk.Pasient (34 år gammel), kom med diastema mediale.
En kollega hadde forsøkt å lukke diastemaet med CAT (clear aligner therapy), men resultatet var ikke vellykket, og nå ville hun ha lukket det. Pasientens hovedproblem var at hun syntes at mellomrommet mellom sentralene var for stort, men hun ønsket ikke at det skulle lukkes fullstendig. Både 11 og 21 er vitale. Direkte komposittrestaureringer ble valgt som behandlingsmetode for den estetiske behandlingen ifølge behandlingsplanen.

 Fig. 1.

Preoperativt foto viser diastema mediale frontalt fra. Kofferdam satt på før bildet ble tatt.Fig. 2.

Preoperativt foto viser diastemaet fra det okklusale.Fig. 3 & 4

Først ble tennene farget inn med kariesdetektor (Caries Detecing Dye – CDD). Tennene ble så rengjort med pulverblåser (APA) med 27 micron al2o3 for å fjerne plakk uten å fjerne tannsubstans. Emaljeoverflaten på både 11 og 21 ble så syreetset i 60 sekunder med K-ETCHANT (35 % fosforsyre). CLEARFIL™ SE PROTECT ble valgt som bondingsystem (og brukt i henhold til bruksanvisningen). Det ble lagt på to lag med kompositt: det første laget med kompositt var CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium A2D som palatinalt lag. Det andre laget med kompositt var CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium A2E som buccalt lag. Kompositten ble formet omhyggelig til og så lysherdet. Etter lysherdingen ble det påført et lag glycerin før en siste lysherding.Fig. 5 & 6

Matrisen er satt på før komposittoppbyggingen utføres. Det er brukt en spesialmatrise for diastemalukking fra Bioclear.

Fotoene viser plasseringen av matrisen. BT matrisen (gul,stor) ble valgt som den ideelle matrisen for dette kasuset.


Det endelige resultatetFig. 7 & 8

Viser tenner umiddelbart etter behandling.Fig. 9

Viser tenner 2 uker etter behandling.