Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!


Kjenner du til 3M’s Bulk Fill fyllingsmateriale?

3M™ Filtek™ One markerer et gjennombrudd innen Bulk Fill-teknologi. Den har en forbedret opasitet uten at det går på bekostning av polymeriseringsdybden - du får en bedre estetikk i dine posteriore Bulk Fill fyllinger. Den kan påføres i ett trinn (lag opp til 5 mm) og er rask og enkel å bruke.

 

Vil du vite mere om Bulk Fill materialer?


9 tips for å lykkes med bruk av et Bulk Fill materiale
 

 

 

1
Bruk kapsler
: Hvis du bruker kapsler i stedet for sprøyter, vil du få en ett-trinns applisering og en optimal tilpasning.

2
Hold spissen nede i materialet.
Kapselspissen holdes nede i materialet under applisering. Spissen er utviklet for å midlertidig redusere materialets viskositet. Det vil derfor oppføre seg som et flow materiale med en veldig god tilpasning til kavitetsveggene når det plasseres i et lag.

 

 

3
Polymeriseringsdybde
. Start med å måle dybden på prepareringen for å sikre at du holder deg innenfor anbefalt polymeriseringsdybde. Det er mulig å polymerisere 3M™ Filtek™ One Bulk Fill fyllingsmateriale opp til 4 mm ved en klasse I fylling og opp til 5 mm ved en klasse II fylling. Hvis kaviteten er dypere enn dette, bør man bygge opp i lag for å sikre en optimal polymerisering.

 

4
Unngå et dekklag
. 3M™ Filtek™ One Bulk Fill fyllingsmateriale er sterkt og har en høy abrasionsresistens og du behøver ikke et dekklag okklusalt. Du kan uten begrensninger bruke det til hele fyllingen.

 

 

5
Indikasjoner.
3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative kan brukes til mer enn posteriore klasse I og II fyllinger. Den er også indikert til bl.a. oppbygninger.

 

 

6
Hva med estetikken
? Ved store posteriore fyllinger og kaviteter med misfarging vil et materiale som er for translucent virke gråaktig, eller misfarginger vil kunne skinne igjennom. I slike situasjoner vil et bulk fill materiale med en bedre opasitet, som 3M™ Filtek™ One Bulk Fill, kunne gi et bedre estetisk resultat.

 

 

7
Bruk den til urolige pasienter.
Fordi 3M™ Filtek™ One Bulk Fill gjør det mulig å jobbe hurtig, og er enkel å applisere, kan den gjøre fyllingsterapi på barn enklere. Det kan også brukes på andre pasientgrupper, som har vanskelig med å sitte stille.

8
Lyser lampen din godt nok
? Et optimalt herdelys er avgjørende. Kontroller intensiteten regelmessig. Plasser spissen vinkelrett og så tett på restaureringen som mulig. Lyslederen skal være ren og uskadet for å sikre full lysintensitet. Ved polymerisering av 3M™ Filtek™ One Bulk Full med 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED polymeriseringslampe kan du være trygg på en dyp, jevn polymerisering.

 

​​​​​​


9
Polering.
For å oppnå en fylling med naturlig utseende kan 3M™ Sof-Lex™ Diamond poleringssystem brukes til høyglanspolering. Det er små polerspiraler av gummi, som enkelt tilpasser seg uregelmessige, konvekse og konkave overflater.

 


3+1
Kjøp 3x 
3M™ Filtek™ One Bulk Fill og få 1x 3M™ Filtek™ Universal på kjøpet

 

Lenker
Min side