Til toppen
Dobbelt så stor prosjektavdeling

Jacobsen Dentals prosjektavdeling er doblet i størrelse, og Jan Erik Molden (til venstre) skal på lengre sikt ta over sjappa etter "mirakelmannen" Stein Arild Myhre.

Dobbelt så stor prosjektavdeling

Jacobsen Dental har slik pågang av tannleger som trenger hjelp til å etablere nye klinikker, at prosjektavdelingen har måttet dobles. Fra én til to personer riktignok og kun i en overgangsfase, men likevel – behovet er stort!

Tekst og foto: Erik Valebrokk

Null Hull er på besøk hos Smil Tannlegesenters nye avdeling i Barcode i Oslo sentrum, tett innpå Oslo S der en ny bydel har reist seg det siste tiåret. Tusenvis av potensielle pasienter jobber i de omkringliggende høyhusene, og stadig flere flytter også inn i området. Beliggenheten et steinkast unna Norges viktigste trafikknutepunkt gjør det også sitt. Klart det er behov for tannleger her vi står!

Men det er i realiteten en byggeplass vi er innom en overskyet høstdag. Her møter vi Jacobsen Dentals mangeårige mirakelmann Stein Arild Myhre. Han har jobbet i firmaet siden 1987, den gang ansatt som servicetekniker, og senere ble han servicesjef. Siden 1999 har han vært prosjektleder, og har vært med å skape et ukjent antall klinikker, anslagsvis 200 eller der omkring, men sikker er han ikke. – Det er mange, for å si det sånn, men jeg aner ikke, ha-ha.

 

«Det er bare å sette seg i en rullestol og ta en runde gjennom lokalet. Vi får ikke godkjent dette lokalet av Arbeidstilsynet uten at vi følger den universelle utformingen»

 

Nå har Stein Arild fått selskap i avdelingen. Den «egentlige» årsaken er at han om noen år vil gå av med pensjon, og at han trenger en kyndig etterfølger. Likevel er behovet for en ekstra mann på avdelingen så avgjort til stede. Derfor er Jan Erik Molden mer enn en kommende erstatning for Stein Arild – han er to ekstra hender som virkelig trengs for tiden.

Stein Arilds nye kollega er heller ikke nyansatt i Jacobsen Dental, men etter 21 år i serviceavdelingen er det på tide for Jan Erik med nye utfordringer. Han er imidlertid glad for at han ikke er ment å fylle de store skoene etter Stein Arild riktig ennå.

– Jeg er dritredd, for å si det mildt. Det er et stort ansvar, for Stein Arild er så flink. Takk og pris har jeg ham som en pute å lene meg på i flere år ennå. «Universell utforming», var det første uttrykket jeg hørte her i den nye jobben. Hva er det, tenkte jeg?

Her begynner Stein Arild å fortelle om «snusoner». – Det er bare å sette seg i en rullestol og ta en runde gjennom lokalet. Vi får ikke godkjent dette lokalet av Arbeidstilsynet uten at vi følger den universelle utformingen. Nå er dette riktignok et eksisterende bygg for næring, men vi er likevel delvis søknadspliktige.

Det er mye man skal vite, men Stein Arild er den beste ressursen avdelingens nye tilskudd kunne hatt å spørre til råds.

– Dette er den type ting du bare må ta inn, slikt du må begynne å tenke på, formaner Stein Arild sin etterfølger.

 

Riktignok har Jan Erik og Stein Arild kontorplass på Alna med resten av Jacobsen Dentals ansatte, men disse gutta er spesielt mye ute i felt. Følger du ikke HMS-tavla kan det gå dårlig.

 

Jan Eriks store utfordring er likevel «det vi kaller tegning», som han uttrykker det. Da snakker vi åpenbart om arkitekttegninger og forståelsen av dem. – Jeg kan i utgangspunktet ingenting, jeg har aldri tegna selv, men jeg kan lese dem.

– Du er vant til å se alt ferdig, men nå må du tenke motsatt, sier kollega Kenth fra serviceavdelingen som monterer en Sirona-unit i kaoset rundt oss.

Det er et åpent spørsmål når Stein Arild skal slutte og Jan Erik får ansvaret for prosjektavdelingen, men det er altså noen år frem i tid.

– Bra for meg, sier en lattermild Jan Erik.

 

«Alt skal jo i dag digitaliseres. Man får snart ikke kjøpt en liter melk uten å være innom en digital portal. Men når det gjelder å bygge eller renovere en tannlegeklinikk tror vi at  den menneskelige faktoren, den gode personkontakten,  bare blir viktigere og viktigere»

 

Selv om Stein Arilds siste arbeidsdag fremdeles er langt unna, er Jacobsen Dentals administrerende direktør Bjørn Myhre glad for at Jan Erik er på plass allerede nå.

– Det å forberede en slik overgang der vi skal overføre så mye kunnskap som i Stein Arilds tilfelle til en annen er en årelang prosess, sier han. – Dette er jo helt i tråd med Jacobsen Dentals arbeidsmetoder og en av årsakene til vår suksess. Når det gjelder slike nøkkelpersoner har vi alltid vært villige til å bruke tid og penger for å sikre at kvaliteten vil være på samme nivå, også den dagen noen slutter i selskapet. Kundene skal oppleve at de alltid er like godt ivaretatt.

– Prosjektavdelingen er i mange tilfeller den første kundene våre møter, fortsetter han. – Den er der for å sikre at nye prosjekter eller moderniseringsoppgaver går på skinner. Vi lager klinikker som skal stå i dag, men også i morgen, og legger store ressurser i det.

At akkurat Jan Erik Molden er mannen som skal ta over etter den erfarne prosjektlederen er heller ikke tilfeldig.

– Her velger vi å ta en mann som har vært hos oss i alle år, med all den tekniske knowhowen og all kunnskapen han besitter, og videreutdanner ham.

Dette er imidlertid ikke den eneste årsaken til at Jacobsen Dental gjør det som trengs for å sikre kvaliteten på prosjektavdelingen, ifølge direktøren.

– Alt skal jo i dag digitaliseres. Man får snart ikke kjøpt en liter melk uten å være innom en digital portal. Men når det gjelder å bygge eller renovere en tannlegeklinikk tror vi at den menneskelige faktoren, den gode personkontakten, bare blir viktigere og viktigere. Vi ser også at kravene til byggeprosesser og myndighetsreguleringer øker i omfang, og da er kundene våre helt avhengige av å treffe ansatte som vet hva som er hva, avslutter Bjørn Myhre og peker på to av sine stjernefolk, Stein Arild Myhre og Jan Erik Molden.

 

Kenth Myklebust og Jan Erik har i mange år vært kolleger i Jacobsen Dentals serviceavdeling, men at Jan Erik skifter avdeling betyr ikke at de vil se nevneverdig mindre til hverandre. Jobben deres utføres i stor grad i felt.