Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!

Autoklaven som vendte hjem

Dette er historien om hvordan en autoklav ser verdens lys på en liten svensk øy, tar en tur jorden rundt og kommer tilbake til nesten samme sted.
Dette er historien om Linder Medical Quadro.

Tekst og foto: Linder Medical

Fritz & Hedvig, 1938

Frakteskuten Hamlet

1944

Verden befinner seg i en verdenskrig, og den unge kjevekirurgen Fritz Linder deltar i de harde kampene rundt Leningrad. Da det er mangel på kirurger får han en sentral rolle i de medisinske avdelingene, men med overfylte syketelt, kraftig underbemanning og mangel på instrumenter, er det en overmektig oppgave å hjelpe alle. Først må Fritz avgjøre hvem som i det hele tatt har en sjanse til å overleve en operasjon i felten. Når den så gjennomføres kunne pasienten likevel dø på grunn av infeksjoner gjennom usteriliserte instrumenter. 

 

1946

Fritz arbeider som tannlege i engelsk fangenskap. Han drømmer om å åpne en egen praksis sammen med sin kone Hedvig som også er tannlege, men det er nesten umulig i etterkrigstidens avmagrede land og svake økonomi. Dessuten blir han ved flere anledninger oppsøkt av en russisk GRU-agent som forsøker å rekruttere akademikere til Sovjetunionen. Besøkene blir mer truende for hver gang, og snart frykter Fritz for sitt liv. Han innser at han må forsvinne, men tanken om å reise for langt bort tiltaler ham ikke. Fritz’ kone Hedvig venter på mannen i den østre delen av Tyskland sammen med deres sønn og datter. De har bare sett hverandre sporadisk siden krigen startet, men drømmer om å kunne gjenforenes og åpne en felles tannlegeklinikk.

I Lübecks havn ligger frakteskuten Hamlet. Skipperen og eieren Hugo Engblom frakter varer mellom Sverige og Tyskland og ser etter sin tannhelse på samme klinikk som den Fritz tjenestegjør i. Kan Fritz flykte til Sverige om bord i Hamlet? Hugo Engblom var villig til å hjelpe, mot et løfte fra Fritz om å etablere seg som tannlege i Skärhamn. Skärhamn ligger på øya Tjörn på den svenske vestkysten og mangler på denne tiden fastlandsforbindelse. Det lille samfunnet livnærer seg på frakt, fiske og jordbruk, og ettersom mange av øyboerne er til sjøs i lange perioder der mangelen på vitaminer er betydelig, lider den generelle tannhelsen, og mange må på et tidlig stadium i livet få tannproteser. Et munnhell i trakten gikk på at det er i 30-årsalderen man får sine ordentlige tenner – altså løstennene.

Fritz takker ja til tilbudet og blir smuglet over havet til Sverige der han og noen flere flyktninger smyger seg i land i Göteborgs havn en sen novemberkveld. Vel i land drar Fritz til Linköping for å søke asyl.

Fritz & Gert (i stolen)

Sent 40-tall og tidlig 50-tall

Det er sent 40-tall og tidlig 50-tall. Fritz får oppholdstillatelse og livnærer seg til å begynne med i oppvasken på restauranter, men kommer etter hvert til Skärhamn etter å ha skaffet seg svensk tannlegebevis. Vel fremme begynner han å jobbe som tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten i Skärhamn. Familien blir gjenforent, og ytterligere en sønn – Gert – kommer til verden. Fritz minnes ofte tiden i Leningrad og fortvilelsen over ikke å kunne hjelpe alle de pasientene som ble rammet av infeksjoner. Også i sin daglige jobb møter han utfordringer rundt instrumenthåndteringen, og han begynner å fundere over hvordan man kan sterilisere instrumentene mer effektivt enn gjennom koking og oppvarming. 

De første skissene til en dampautoklav vokser frem, og han bruker mange netter på konstruksjons- og oppfinnerarbeid. Også på dagtid er Fritz opptatt av planene, og mange pasienter i Skärhamn kunne fortelle om hvordan de ble sittende i pasientstolen etter at Fritz hadde fått et innfall som gjorde at han måtte løpe til verkstedet og ikke kommer til avtalt time. Heldigvis kunne en forståelsesfull og dyktig tannsykepleier som oftest løse saken, og resultatet ble omsider en unik patentert dampgenerator montert i en autoklav med kvadratisk kammer. 

 

Citomat 200

1960

Det er en stor dag. Det nystartede selskapet Helinos AB leverer den første serieproduserte bordautoklaven, Citomat 200. Det svenske forsvaret har lagt inn en kjempeordre, og snart fylles militære sykestuer og mobiliseringslagre med Linders hurtigautoklav. Også den svenske tannhelsetjenesten beslutter å investere i Citomat 200. Den er nesten dobbelt så dyr som de eksisterende apparatene som ble brukt, men prosesshastigheten er tre ganger raskere med sin effektive dampgenerator, og lastekapasiteten overgår klart konkurrentenes takket være det kvadratiske kammeret. Samtidig pågår et effektiviseringsarbeid og standardisering av de forskjellige instrumentene som benyttes; instrumentsett utvikles med en egen instrumentbrikke som base. Strindbergbrikken blir meget populær i Sverige, og kombinasjonen med Citomaten får et høyt antall instrumenter raskt gjennom sterilen, noe som også verdsettes på klinikkene.

Citomat 16L

Sent 60-tall, og tidlig 70-tall

Utviklingen fortsetter på Helinos i Skärhamn, og snart kommer neste generasjon autoklav, Citomat 16L. Samtidig viser LIC, Landstingenes innkjøpssentral, interesse for virksomheten. De har en ambisjon om å tilvirke egne produkter og kjøper Helinos AB. Det tar ikke lang tid før nye vinder blåser i LIC, og man beslutter å selge autoklavproduksjonen til Getinge som på denne tiden eies av Electrolux som har bygd en anselig virksomhet innen medisinsk hygiene. Og utviklingen fortsetter – neste generasjon av autoklaver ser dagens lys; Citomat 162. Denne har en sikkerhetsluke – en skyvedør – men er fremdeles basert på den unike dampgeneratoren og det kvadratiske kammeret.

Citomat 162

80-tallet

På slutten av 80-tallet kjøper de svenske industrikompanjongene Carl Bennet og Rune Andersson ut hele Getingedelen fra Electrolux i forbindelse med at Electrolux bestemmer seg for å fokusere på sine kjerneprodukter som er husholdningsapparater. Resultatet ser vi i dag i et milliardforetak der grunnlaget er fabrikkene i Getinge, i Växjö og en liten fabrikk i det vestsvenske arkipel. Getinge Skärhamn AB etableres, og utviklingen av små autoklaver fortsetter. 

Getinge K-series

2012

Gert Linder, sønnen til Fritz, blir nå administrerende direktør etter å ha arbeidet i selskapet i mange år. Skärhamnproduktene blir sentrum for Getinges kjerneproduktsortiment, og Skärhamnfabrikken blir sentrum for Getinges autoklavsalg til praksiser og klinikker i Europa og resten av verden. I Norge selges autoklavene av LIC Scadenta og senere av Jacobsen Dental. Store strukturelle endringer kommer til Getinge, og fabrikker konsolideres. I 2012 treffes beslutningen om at produksjonen i Skärhamn skal flyttes til Kina. Fabrikken i Skärhamn samt ytterligere produksjonssteder ute i verden avvikles. En epoke er over. Tror alle.

 

 

Linder Medical Quadro

2017

Processkontroll AB som er grunnlagt i 1970 har utviklet seg og vokst til å bli en betydelig leverandør til svensk kjernekrafts- og nordisk petrokjemiindustri. Selskapene innenfor Processkontrolgruppen sitter på stor kunnskap innen presisjonsfremstilling av komponenter samt styrings- og kontrollteknikk. Man jobber også som underleverandør til svensk eksportindustri, og har tidligere blant annet levert komponenter til Getinge Skärhamn AB. Eieren Dag Köhlqvist ser nå ytterligere muligheter for å videreutvikle underleverandørselskapet og om mulig overta produksjonen av bordautoklaver. Sammen med Gert Linder, Getinge Skärhamns tidligere administrerende direktør, tar han kontakt med Getinge og tilbyr seg å kjøpe rettighetene til Quadro, den sist utviklede modellen fra Getinge Skärhamn AB. Getinge sier ja. Et nytt selskap opprettes i Processkontrollgruppesfæren – Linder Medical Skärhamn AB – som nå tar produksjonen tilbake til Sverige.

 

2019

I 2019 relanseres Quadro, nå fremstilt i Stora Höga i Sverige, på fastlandssiden like ved Skärhamn der alt startet. Autoklaven er basert på Fritz Linders grunnidé og prinsipper om en hurtig prosess med høy lastekapasitet i et kvadratisk kammer. Med tidligere medarbeidere fra Getinge Skärhamn i ledelse og produksjon tar Processkontroll AB sammen med Linder Medical AB nå en mangeårig svensk autoklavproduksjonstradisjon videre inn i fremtiden.

Lenker
Min side