Kurs i klinisk endodonti ved Homan Zandi i Oslo

Kurs i klinisk endodonti ved Homan Zandi i Oslo

Mekanisk utrensning av rotkanaler må utføres sammen med irrigasjonsmidler som har tilstrekkelige antibakterielle egenskaper. Natriumhypokloritt (NaOCl) og klorheksidin (CHX) i forskjellige konsentrasjoner er blitt brukt i endodontien. Det er en rekke studier som har sammenlignet den antibakterielle effekten til disse to midlene, men med ulike resultater.
Kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) er det mest anvendte antibakterielle innleggsmiddelet de siste 30 årene særlig i Skandinavia. Foredraget gjennomgår forskningsresultater ved bruk av disse preparatene sett fra både den mikrobielle og den kliniske side.

Les mer

Kurs i klinisk endodonti ved Homan Zandi i Bodø

Kurs i klinisk endodonti ved Homan Zandi i Bodø

Mekanisk utrensning av rotkanaler må utføres sammen med irrigasjonsmidler som har tilstrekkelige antibakterielle egenskaper. Natriumhypokloritt (NaOCl) og klorheksidin (CHX) i forskjellige konsentrasjoner er blitt brukt i endodontien. Det er en rekke studier som har sammenlignet den antibakterielle effekten til disse to midlene, men med ulike resultater.
Kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) er det mest anvendte antibakterielle innleggsmiddelet de siste 30 årene særlig i Skandinavia. Foredraget gjennomgår forskningsresultater ved bruk av disse preparatene sett fra både den mikrobielle og den kliniske side.

Les mer
Personvern