Til toppen

Visir og beskyttelsesbriller

Egnede beskyttelsesbriller eller visir skal anvendes ved all behandling som medfører risiko for sprut og aerosoler. (7)

Sorter

BESKYTTELSESBRILLE KLAR

303354
Øvrige Leverandører