Til toppen

Serviceavtale

Jacobsen Dental AS tilbyr vedlikeholdsservice med fast pris. Det er en årlig service utarbeidet av produsent, med den hensikt å forebygge driftstans og redusere behovet for akuttservice.

Prisen inkluderer deler (service-kit anbefalt fra fabrikk), og arbeid. Reiseutgifter tilkommer. Prisene justeres årlig. Dersom det skulle vise seg å være behov for service utover dette vil deler og timer bli fakturert etter gjeldende satser.

Periodisk vedlikehold på annet utstyr som autoklav, røntgen, kompressor, sugemotor etc., avtales og faktureres separat.

Når du inngår avtale om årlig vedlikeholdsservice hos Jacobsen Dental AS får du en HMS mappe hvor du kan oppbevare dine internkontrollpapirer, bruksanvisninger og lignende. Servicen blir utført av kvalifiserte teknikere og det benyttes kun originale deler.

Kontakt oss for pris
Tlf 22 79 20 20