Til toppen

Assistina 3X3

Perfekt forbehandling før autoklavering.

Instrumentforberedelsen med Assistina 3×3 gjennomføres i tre steg. Hele prosessen har blitt validert og bekreftet av eksperter.

Steg 1:
Automatisk intern rengjøring av spray- og drivkanaler med W&H rengjøringsmiddel. Gjennomblåsing med trykkluft gjennom spray- og drivkanaler.

Steg 2:
Automatisk ekstern rengjøring av instrumentene med W&H rengjøringsmiddel.

Steg 3:
Smøring av drivkanaler med W&H Serviceolje F1.

Assistinas fordelar i korthet

  • Automatisk intern rengjøring
  • Automatisk ekstern rengjøring
  • Perfekt smøring av instrument med W&H serviceolje
  • Rask og effektiv
  • Enkel å bruke
  • Optimalt pris/ytelse forhold

 

Les mer på W&H sine hjemmesider