XO 4-2

 

XO_4-2

Med XO 4-2 får du flere valg

  • XO Chipblow, automatisk tørrlegging av kaviteten
  • Justering av maksimum hastighet
  • Justering av mengden kjølespray
  • Display med innstilte verdier for instrumenter

Design – mer enn et godt utseende!
XO uniten setter standarden for ergonomi, hygiene og kvalitet. Med XO 4 arbeider du raskere og bedre uten at det går på bekostning av din komfort, ditt personale eller pasienten. Unitens gjennomtenkte design gjør at arbeidet kan utføres på en effektiv måte. Hygienen blir ivaretatt på beste måte med automatiske funksjoner til desinfeksjon av vann- og sugesystem. Alt sammen medvirker til å gjøre XO 4 til en unik kombinasjon av funksjonalitet og et moderne, estetisk uttrykk.

For mer informasjon: kontakt oss på tlf: 22 79 20 20

 

 

Personvern