Velsmurt prosess

 

   
 Fra tomme lokaler……….  ….til høytidelig snorklipp ved ordføreren

 

Velsmurt prosess ga flunkende ny klinikk uten nedetid

Lovordene satt løst da selveste ordføreren åpnet nye Torvet Tannlegesenter i Harstad. De 10 ansatte kunne spasere rett fra 137 gamle kvadratmetre til drøyt 400 flunkende nye.

Av Tore Robert Klerud

Jacobsen Dentals salgskonsulenter er daglig i kontakt med tannleger og tannpleiere med svært forskjellige behov, og svært forskjellige ønsker om hvordan disse skal oppfylles. De aller fleste er meget interessert i å holde seg oppdaterte, og bruker informasjonen som salgskonsulentene kan bidra med til å fatte egne beslutninger.

Men stadig flere er også interessert i å få innspill fra utstyrsleverandøren til vurdering før de bestemmer seg endelig. Og for mange har det vært nyttig å få inn helt friske og uavhengige synspunkter før omfattende investeringer gjøres.

– Vi bidrar selvsagt så godt vi kan med tips og råd dersom vi blir spurt. Og ved store prosjekter der vi leverer alt av utstyr kan vi også være med fra starten av og hjelpe til med planleggingen, i tett samarbeid med våre kunder, sier salgskonsulent Esben Vidala.

Et slikt prosjekt med stor grad av samarbeid er nettopp sluttført og innviet i Harstad. Der har Tore Berset i Torvet Tannlegesenter satset for fremtiden, og tatt skrittet ut av gamle og trange og over i nye og spesialtilpassede lokaler. En stor investering i kroner og øre, men samtidig også en nødvendig investering i fremtidige muligheter og trivsel for ansatte og pasienter.

– Vi er 10 ansatte, som jobbet i en klinikk med 137 kvadratmeter areal. Så det må være lov å si at vi hadde vokst ut av den gamle klinikken, sier Berset.

Fra før av hadde han investert i en CEREC-maskin, men ellers ikke noe kundeforhold til Jacobsen Dental AS. Og når den nye klinikken ble et totalprosjekt med JD som leverandør, hadde det mye med servicegraden å gjøre, avslører han.

– Folk fra Jacobsen Dental tok turen helt fra Oslo og hit opp to eller tre ganger, både først for å få et bilde av behovet, og senere for å holde øye med utviklingen underveis. Det var nok en medvirkende årsak til at vi valgte å handle alt fra dem, sier Berset.

Esben Vidala var førstemann som tok turen fra Oslo. Da fikk han se et stort, tomt lokale som skulle innredes med blant annet seks behandlingsrom og to kirurgirom litt mer tilbaketrukket. Det var et typisk tilfelle av ”blanke ark”, og siden klinikken lå i fjerde etasje i et kontor- og forretningsbygg var det nødvendig å ha tenkt på ”alt” før man begynte å bore gjennom gulvet og forstyrre omgivelsene.

Berset hadde leid inn et arkitektfirma for å stå for selve utformingen av den nye klinikken, og før prosessen gikk videre ble deres løsninger også kvalitetssikret med Jacobsen Dental for å sikre best mulig funksjonalitet.

– Det involverte ikke jeg meg i – det var egentlig greit å slippe å måtte ta stilling til alt, men i stedet la de som satt på ekspertisen snakke med hverandre over mitt hode, ler Tore Berset, som i ettertid kan konstatere at alt var i de beste hender.

Selv konsentrerte han seg sammen med sine ansatte i stedet om å drive tannlegepraksis med et betydelig innslag av implantatkirurgi for pasienter fra et stort område – Torvet Tannlegesenter i Harstad er velkjent blant pasienter fra hele landsdelen.

Slik sett har de lenge vært blant de største i Nord-Norge målt i antall behandlinger. Nå er de også blitt blant de største rent fysisk.

– Og blant de aller flotteste, både med hensyn til utstyr og lokaler. Dette har virkelig blitt en flott klinikk, og det etter en utrolig velsmurt prosess, legger Esben Vidala til – mannen som har hatt gleden av å undertegne kontrakten på levering av blant annet fem Sirona-uniter og komplett klinikkinnredning til en samlet verdi av mellom 4 og 5 millioner kroner.

– Ikke én dags forsinkelse fra noe hold bidro til å gjøre dette til en suksess. Alt ble levert nøyaktig på timen, og dermed kunne vi kjøre med fulle timebøker hele tiden. Vi avsluttet i den gamle klinikken en ettermiddag, og startet opp i den nye morgenen etter. Og om jeg ikke hadde noe kundeforhold til Jacobsen Dental ut over CEREC-maskinen fra før, så føles det som at dette er starten på et godt og langvarig kundeforhold, konkluderer Tore Berset.

     

 

 

 

 

Personvern