Valg af keramiske restaureringer

 

Get perfect teeth like mine!

Igennem de senere år har vi tandlæger fået flere og flere valgmuligheder mht. hvilket materiale, vores kroner og broer skal fremstilles i, når laboratoriesedlen skal udfyldes.
Er det bare god marketing fra firmaerne, der fremstiller disse materialer, eller er der en reel fordel ved nogle af disse nye keramiske materialer? Hvorfor vælge andet end metal­keramik og guld, som har tjent patienterne og os godt gennem mange år? Og hvis der er en fordel, kan man så ikke bare lade det være op til teknikeren, at vælge hvilket keramisk materiale vi skal bruge?

Af tandlæge Jan Frydensberg Thomsen

Det er tydeligt for enhver, at de nye keramiske materialer bliver markedsført massivt, og der er også klare fordele generelt ved at bruge disse materialer. Men de skal bruges rigtigt, både på labora­toriet og på klinikken! Derfor er det vigtigt, at vi tandlæger har en vis viden om de forskellige typer materialer, så vi kan vælge det rigtige materiale til den enkelte behandlingssituation. Teknikeren har i de fleste tilfælde kun en model at gå ud fra, hvis de skal vælge for patienten og os!

Herunder følger en kort gennemgang af nogle de materialer, vi har til rådighed, med fokus på fordele og ulemper.

Generelt kan vi overordnet vælge mellem disse materialer:

  1. Metal (ædle og uædle legeringer, som ren metalrestaurering eller som metalkeramik)
  2. Keramiske materialer

Vi ved gennem mange år, hvordan Finer- og MK-restaureringer fungerer, så hvad kunne være fordelen ved at vælge en keramisk restaurering i stedet?

Den største fordel ved de keramiske materialer er, at vi arbejder “med lyset og farven”.
Med det menes, at vi arbejder med et materiale, som har en vis grad af transluscens. Dette betyder, at den præparerede tands farve (chromacitet) er med til at give restaureringen den rigtige glød og dybde. Det betyder også, at der i mange tilfælde kan fjernes mindre tandsubstans ved præparationen, også fordi man ikke behøver at “gemme” præparationsgrænsen subgingivalt.

MK krone: Her arbejder vi mod lyset

MK krone: Her arbejder vi mod lyset

Med lyset pp

Fuldkeramisk krone: Her arbejder vi med lyset

De keramiske materialer er inddelt i 3 hovedtyper:

  1. Feldspatisk porcelæn
  2. Glaskeramik
  3. Oxidkeramik

Feldspatisk porcelæn bruges som dækporcelæn, både på keramiske restaureringer og på MK-restaureringer. Det er det æstetisk smukkeste materiale, men også klart det svageste.

De glaskeramiske materialer omfatter blandt andet Empress og Emax. Empress kender de fleste. Et æstetisk flot materiale, men med begrænset styrke.

Emax, som er Lithiumdisilikat, har hurtigt fundet vej ind på mange klinikker, da det kombinerer fin æstetik (ikke lige så flot som feldspatisk porcelæn og Empress) med større styrke.

Emax Press og Emax Cad anvendt som fuld anatomiske kroner, altså uden påbrænding af porcelæn, er mere end dobbelt så stærke som Empress!

Oxidkeramik er mest kendt i form af Zirkoniumdioxid og sælges blandt andet under navnene: Procera Zirkon, Lava, Cerkon osv. Den store fordel ved disse materialer er styrken! En fuldzirkon-krone er ca. 3 gange stærkere end en Emax-krone og ca. 6 gange stærkere end en Empress-krone.

Hvorfor så ikke bare vælge Zirkoniumdioxid hver gang? Problemet ligger i æstetikken. Fuldzirkon-kroner er i stærk fremmarch, da der begynder at komme mere transluscente zircon-materialer på markedet. Men de er stadig langt fra de glaskeramiske restaureringer, når det gælder æstetik!

For at kompensere for den dårligere æstetik, benyttes zircon så på samme måde som en MK­restaurering, nemlig ved påbrænding af feldspatisk porcelæn. Der bliver altså fremstillet en zirkonhætte, lige som guldhætten i en MK­krone. En sådan krone kaldes en laminat­krone og med den, kan man opnå en meget flot æstetik. Man skal bare have for øje, at det porcelæn, der bliver “bidt på”, ikke er det stærke zircon, men det svage feldspatiske materiale!

For at dette skal kunne holde, kræves der derfor af vores teknikere, at de arbejder med den rigtige teknik. Herunder er det vigtigt at arbejde med rigtig udformning af hætter og stel samt arbejde med korrekt kalibrerede ovne og overholde f.eks. afkølingstider.

Sidst men ikke mindst, skal keramiske materialer beslibes “vådt” og aldrig tørt.
Så når laboratoriesedlen skal udfyldes, er det vigtigt at afveje krav til æstetik kontra styrke.

keramiske restaureringer 2


keramiske restaureringer 6Eksempel på Empress-kroner

keramiske restaureringer 4


keramiske restaureringer 5Eksempel på Emax-kroner

keramiske restaureringer 3


keramiske restaureringer 1 Eksempel på fuldkeramisk zirkon laminatbro

 

 

Personvern