Spesialist i Sarpsborg

Å henge med i utviklingen innenfor et avansert fagområde er ikke for latsabber. Møt Harald Prestegaard, spesialist i endodonti.

Tekst og foto: Erik Valebrokk

Fra kontorvinduet i tredje etasje ser Harald Prestegaard ut mot Sarpsborg kirke og det flotte park­anlegget der den nå nedlagte gravlunden befant seg i sin tid. Men der presten i den lokale menigheten hver søndag forkynner eldgamle skrifter er det helt andre ting Prestegaard fordyper seg i. Som en av landets ledende endodontister sørger han på alle mulige måter for å holde seg oppdatert innen fagfeltet sitt, omgitt av det beste utstyret som er å få på markedet.

– Denne er jeg så utrolig fornøyd med. Den har blant annet innebygd apekslokator og endomotor, og det gir meg en helt annen arbeidsflyt enn tidligere, stråler Prestegaard og viser frem den nye Teneo-­uniten sin, flaggskipet til Sirona som også sørger for den optimale kombinasjonen av ergonomi, design og bevegelsesfrihet.

– Endodontien er full av utstyr, gadgets og hjelpemidler. I mange tilfeller kan de virke unødvendige, men som spesialist skal du løse kasus som har behov for mye av dette. Det er mye innovasjon innen faget, og det er meget spennende å følge med på. Samtidig er det enkle ofte det beste, slik at det er viktig å vite når og hvor man trenger de forskjellige hjelpemidlene.

Som spesialist innen endodonti tilhører Harald Prestegaard en eksklusiv klubb. Han anslår at de bare er cirka 70 i hele Norge, og bare en brøkdel av endodontien på landsbasis blir utført av dem.

– Jeg må si jeg er imponert over nivået på allmenntannlegene her i landet. Veldig mange av dem utfører endodonti av meget god kvalitet, sier han og legger til at mange har investert i mikroskop, endodontistens viktigste arbeidsverktøy.

Likevel er Prestegaards tjenester ettertraktet. Allmenpraktikere er når det kommer til stykket ikke spesialister, og det sier stopp et sted.

– Man ønsker seg selvsagt kasus der man kan oppnå et perfekt resultat hver gang, men slik er det ikke. Heldigvis kan vi redde mange flere tenner i dag enn tidligere på grunn av nyvinninger innen hjelpemidler og materialer.

– Det som gjør endodonti komplisert er at vi arbeider mye i blinde, fortsetter han. – Generelt innen endo blir mye av behandlingen utført uten øynene til hjelp. Mikroskopet gjør at vi kan se mer av det vi gjør, og det forenkler dermed arbeidet vårt. CBCT er et annet hjelpemiddel som er med på å visualisere rotkanal­systemet, og som har blitt et meget viktig verktøy innen endodonti og endodontisk kirurgi, både med henhold til til diagnose, behandlingsplanlegging og ­utførelse. Rotkanalsystemet kan være alt fra enkelt til meget komplisert. I tillegg er det kilometer på kilo­meter med dentinkanaler som gjør det vanskelig å ­fjerne alle ­bakterier. Når bakteriene i tillegg lager festninger av biofilm er det en stor utfordring å oppnå et bakteriefritt miljø i rotkanalsystemet.

– Der det er mest innovasjon er nettopp innen rengjøring av rotkanalsystemet. Innen utviklingen av nye filsystemer, fildesign og filbevegelse skjer det mye. Dessverre er rotkanal­systemet så komplekst at uansett hvor avanserte filsystemene blir må vi ha hjelp av irrigasjonsmidler og aktivering av disse midlene for å få en så ren kanal som mulig. Det jobbes mye med løsninger som kan aktivere irrigasjonssystemene, forteller Prestegaard.

– Aktivering av irrigasjonsmidlene med ultralyd har de siste 10 -15 årene vært den mest effektive måten. Nye studier viser at laseraktivering kan gi en enda ­bedre effekt. Multisound er en annen spennende nyvinning med meget spennende forskningsresultater og noen få kliniske studier med meget gode resultater. Dette er et system som heter GentleWave, og som ble tilgjengelig i USA for cirka to år siden. Det er litt ekstra spennende siden en nordmann er leder av firmaet. Både laser og ikke minst GentleWave krever meget store investeringer, og det gjenstår å se om de ekstra kostnadene gjenspeiler seg i sluttresultatet. Vi har i dag meget gode resultater med vår behandling, Det kan være at det blir svært kostbart for pasientene å øke vellykketheten på behandlingen med to til fem prosent.

Harald Prestegaard er fast og ivrig leser av de to ­ledende endodontitidsskriftene, Journal of Endodontics og International Endodontic Journal. Han er medlem av både den amerikanske og den europeiske foreningen for endodonti og deltar som regel på foreningenes store møter eller samlinger, da dette er en nyttig arena for nyheter innen forskning og produktutvikling, og selvsagt også utveksling av erfaringer med andre spesialister.

– Dessuten er jeg medlem av Norsk Endodontiforening. Vi er cirka 70 spesialister i endodonti i Norge, så det er et lite fagmiljø.  Vi har en god og aktiv forening med et årsmøte med høyt faglig nivå, og et godt miljø for deling av kunnskap og erfaring blant medlemmene, forteller han.

Med så få spesialister hviler selvsagt mye på allmentannlegene, og Prestegaard har mye og god kontakt med kolleger som ønsker hjelp til vurderinger av forskjellige kasus. Han var selv allmenpraktiker i 20 år før han videreutdannet seg til å bli endodontist, og har derfor det han mener er en god forståelse for deres fagområder og utfordringer.

– Vi trenger et godt samarbeid mellom allmentannlegen og alle spesialitetene for å gi pasientene den ­behandling de fortjener. Tannbehandling er allerede i seg selv en form for spesialistbehandling, men på grunn av all utviklingen innen de mange aspektene ved fagene, er det i dag umulig å være best på alt. Derfor er det bra for allmentannlegen å ha muligheten for å få hjelp når de trenger det, og jeg er avhengig av at de føler et behov for mine kunnskaper og henviser til meg, sier han.

– Når det er sagt, avhenger kvaliteten på mitt arbeid av det arbeidet allmentannlegen har gjort i forkant, og det vedkommende gjør i etterkant. Jeg er bare en del av sluttresultatet. Det hjelper ikke med en god rotfylling hvis ikke det følges opp. Den allmenn­erfaringen jeg selv har hjelper meg til å tenke helhetlig, og da er det også lettere å samarbeide. Det er ikke alltid at vi kan løse problemet med endodontisk behandling. Mange aspekter må vurderes for å ­finne den optimale løsningen for pasienten, både med hensyn til kostnad og holdbarhet. Det viktige er at vi sammen gjør en god jobb slik at pasientene får et godt og holdbart resultat, avslutter Harald Prestegaard.

Personvern