Produktsøk


EUs nye kjemikalieforordning, REACH, regulerer bestemmelsene om Sikkerhetsdatablader, SDB (tidligere HMS datablader). I forbindelse med tilpasningen til REACH har Jacobsen dental AS valgt å inngå et samarbeid med ECOonline, som er ledende på området vedlikehold av SDB. Systemet ivaretar alle krav som stilles i forhold til det felles ansvar vi sammen med våre leverandører og ikke minst våre kunder har i forhold til kjemikalier og sikkerhet. Dette medfører at du alltid kan føle deg trygg på at sikkerheten ivaretas når du velger Jacobsen Dental AS som totalleverandør.

Personvern