På jakt etter ”den perfekte tannlege-opplevelsen”

Svein Thomas Halvorsen i Sarpsborg er en analytisk anlagt person. Dermed overser han ingen detaljer når han ønsker å gi pasientene det aller beste. I en slik sammenheng er det rett og slett ikke rom for utstyr som ikke holder mål.

Av Tore Robert Klerud

 

Alle er vi bevisste på det vi arbeider med, i større eller mindre grad. For noen er en kontinuerlig, detaljorientert analyse av arbeidssituasjonen ikke bare en nødvendighet, men også en fascinasjon. Og det er de som gjerne klarer å systematisere og ta ting et lite skritt videre.

 – Jeg er nok litt sånn som i den filmen ”Salmer fra kjøkkenet”, der svenske kjøkkenfabrikanter sendte ut observatører til vanlige norske hjem for å telle og kartlegge i detalj hvilke bevegelser folk gjorde på kjøkkenet sitt i løpet av en dag, ler Halvorsen.

 

Kjøpte et ”mønsterbruk”

Om han selv er uvanlig detaljorientert, så fikk han en ”flying start” i den forbindelse da han i 1994 kjøpte tannlegepraksisen fra en nestor i faget i byen ved Glommas utløp.

– Han var en tannlege av den virkelig gamle skolen: Tøff, fåmælt og dyktig, og med stoppeklokke-utviklede rutiner for absolutt alt. Og ”med i handelen” fulgte et personale som også var vant med å jobbe på samme måte – og ikke å forglemme også en gruppe pasienter som ikke var av den lettskremte typen, minnes Halvorsen.

Å overta et så innkjørt og velfungerende maskineri var befriende enkelt. Det var nærmest bare å ta plass, og begynne å arbeide med fulle timeplaner fra dag én. Problemer oppsto sjelden, det var rutiner for alt.

 

Lavere pasient-terskel

Men intet er så bra at det ikke kan bli bedre, mener Halvorsen. Som dessuten har sett poenget i å gjøre tannlegens tilnærming til pasientene stadig bedre og mindre ”fremmed”, etterhvert som teknikken har gjort tannlegebesøket til noe langt mindre skremmende enn det tidligere var – og etterhvert som publikum er blitt langt mer kunnskapsrike om hva som venter bak tannlegens dør.

– Mulighetene til å gjøre dette til en hyggelig opplevelse er helt annerledes i dag enn de var da min forgjenger var aktiv. Og de mulighetene vil jeg gjøre maksimalt ut av, forklarer han.

Så målbevisst er han at han har etablert et eget konsept for sin praksis, som han kaller ”Trygg tannbehandling”. Det skal ikke bli bare tomme ord, snart er det oppe og går som domenenavn på internett, og Halvorsen er allerede i gang med å bevisstgjøre hele staben ved hjelp av ekstern coach.

 

Informasjonsbehov og tannlegeskrekk

– Det handler om hele ”tannlege-opplevelsen” for pasientene. Man skal føle seg 100 prosent ivaretatt hele veien, fra den første kontakten og frem til det eventuelt dukker opp noe man lurer på i ettertid, forklarer han.

Pasientene stiller i dag forberedt på en helt annen måte enn de gorde før. Internett gir kunnskap til alle som kan lese, men det kan også gi mange nye spørsmål. Hos Halvorsen skal man få den utfyllende kunnskapen man trenger om egen tannsituasjon til enhver tid å føle seg nettopp ”trygg”.

– Ett aspekt ved dette er å gi folk faglig trygghet. Ett annet er alle de som føler frykt foran tannlegebesøket, frykt som oppsto før de siste årenes utvikling når det gjelder muligheter for smertefri behandling. Mange tannleger sier at de er spesielt opptatt av å hjelpe folk med tannlegeskrekk – vi gjør det systematisk, helt ned i hver eneste detalj, forsikrer han.

 

Mange momenter, lite friksjon

Dermed blir alt like viktig – ordene man møtes med på telefon, fargene på venteværelset og kroppspråket man benytter når pasienten sitter i stolen.

Han ønsker altså at pasientene skal sitte igjen med en helhetlig og positiv ”opplevelse” etter et besøk. På samme måte ser han på sin egen arbeidsplass og enhver arbeidsdag som en helhet, sammensatt av mange små momenter med minst mulig friksjon i mellom.

– En arbeidsdag er i praksis en eneste lang bevegelse. Og er man analytisk som meg, så finner man mange små justeringer man kan gjøre underveis, og lage rutiner av, ler han.

Én ting er alt man gjør som menneske. En annen sak er funksjonen man forventer av utstyret man bruker. Der burde det være rom for å minimere avvikene. Men i praksis er det ikke så enkelt, er Halvorsens erfaring.

 

Alt er ikke like bra

– Jeg har selv opplevd ting som vannlekkasjer på nesten nytt utstyr. Ting som går i stykker, som absolutt ikke skulle gjøre det. Og det skjer selvsagt alltid på et ubeleilig tidspunkt. Dessverre er det ikke slik som man gjerne tror; at alt nytt utstyr er like bra, selv i dag, sier han.

Nylig har han pusset opp klinikken i Sarpsborg sentrum, og investert i fire nye Sirona Sinius-uniter i de fire behandlingsrommene der han selv, en nyansatt tannlege og en tannpleier arbeider sammen med fire sekretærer og en renholder. Sirona-kjøpet representerer et veiskille for Halvorsen, og kom – ikke overraskende – som følge av grundige analyser.

– Selve kjøpet er én ting, hvordan ting fungerer med hensyn til oppfølging etterpå er ikke mindre viktig. Og etter tre måneder er jeg veldig fornøyd. Oppfølgingen har vært førsteklasses, og unitene har de egenskapene jeg var spesielt på jakt etter. Blant annet kan jeg nevne stikkord som maskinell endo, innvendig desinfisering av alle slanger mellom hver pasient og en svært velfungerende trådløs fotkontroll. Gjennomtenkte løsninger som store flater og god ergonomi er selvsagt også viktige, sier han.

 

Måtte løse noen utfordringer

Dermed har han fått på plass det han vurderte som førstevalget av utstyr for å kunne leve opp til ønsket om å gi ”gode tannlegeopplevelser”. Men det var på håret:

– Ja, siden jeg hadde et annet merke tidligere var røropplegget i utgangspunktet ikke helt tilpasset Sirona. Og med andre leietagere i etasjen under, som hadde røropplegget over en løs himling, var kjerneborring og omfattende omgjøring ikke noe alternativ. Men Jacobsen Dental klarte å planlegge og tilpasse dette slik at det gikk å bruke røropplegget slik det var – det eneste som måtte til var å bygge noen konsoller enkelte steder for å skjule inngrepene. Takket være kreativ tenking og stor vilje til å løse problemene kom vi i mål, forteller Halvorsen.

Det er han svært glad for. Alternativet ville vært å gå for andre uniter enn de han anså som optimale. Og for en tannlege som jakter på det perfekte ville det vært en brysom omvei.

Personvern