Ny strømlinjeformet klinikk -uten rom for feil

Å starte noe fra grunnen, betyr i tannlege-sammenheng ikke bare å bygge oppover. Tvert imot – å starte fra grunnen betyr ofte å rive opp fundamenter, bokstavelig talt, for å legge vann, avløp og elektrisitet på nytt i et eksisterende bygg.

Akkurat som det ikke var nok annet å tenke på fra før for den som skal etablere seg.

Vi har tidligere omtalt flere prosjekter i Null Hull, der Jacobsen Dental AS som totalleverandør av utstyr til tannklinikker har engasjert seg og bidratt med omfattende kompetanse i slike tilfeller. Kompetanse som mange ganger strekker seg helt over i det rent bygningstekniske, og som rommer både tenkelige og utenkelige detaljer.

For ikke minst de siste dukker opp når man minst regner med det, og når det passer som dårligst. Men historien har så langt vist at utbredt samarbeid og dialog i begge retninger – mot både gårdeier og tannlege – har løst flokene.

– Men det er stor forskjell på hvor profesjonelle gårdeiere vi har med å gjøre. Noen er små, lokale og veldig «hands on» i forhold til å løse flokene på sparket. Andre er større og mer profesjonelle – og det setter også langt større krav til oss, sier Stein Arild Myhre hos Jacobsen Dental AS.

Et eksempel på det sistnevnte åpnet i sommer. Graden av profesjonalitet – og med det også graden av rom for å gjøre feil – beskrives av adressen. Grundingen 6 ligger midt i det gamle verftsområdet på Aker Brygge i Oslo, eller tvers over gaten for standup-teateret «Latter», som vel er godt kjent for de fleste som har besøkt hovedstaden. En av det sentrale Oslos mest ettertraktede områder å etablere seg i, og med høyest kostnadsnivå.

– Vi er godt fornøyde. Vi ville ha en klinikk der det syntes at vi setter pasientene i fokus, og noe som ikke føltes som en tradisjonell tannlegeklinikk. Men samtidig uten at det ble prangende. Vi synes vi traff ganske bra, sier daglig leder Halvor N. Gjone i Dentales AS beskjedent.

Fra før av har Dentales etablert praksisfelleskap på Lysaker i Bærum. Sentralt i etableringen på Aker Brygge står tannlege Stian Solli Kanestrøm, som allerede for 11 år siden etablerte seg med egen klinikk nettopp i samme område. Han hadde fra før et kundeforhold til Jacobsen Dental AS, og fant det naturlig å henvende seg til samme sted da det ble snakk om å etablere en ny klinikk i andre lokaler – og i et helt annet omfang – på samme sted.

– At det ble Jacobsen Dental vi besluttet oss for å samarbeide med var ikke gitt på forhånd, men det var nok langt på vei servicen vi opplevde da vi tok kontakt til å begynne med som la grunnlaget. For de nye lokalene hadde noen utfordringer – og dere kastet dere virkelig rundt for å hjelpe oss da vi tok kontakt, sier Kanestrøm berømmende til Myhre.

Utfordringene var reelle. Lokalene ligger i 6. etasje – loftet – i en av de gamle verkstedhallene hvor det en gang i tiden var grov mekanisk industri. Ergo måtte det inngrep til i selve bygningsstrukturen for å få vann og strøm på plass i korrekt omfang og på rett plass. Dessuten var ikke plassen ubegrenset.

– Et arkitektkontor tegnet klinikken slik de mente den måtte være med hensyn til venterommet, eller kunde-loungen, som vi kaller det, og resepsjonen. Sterilen krevde også sitt, og vi måtte ha på plass et maskinrom som kunne fungere. Dermed ble størrelsen på behandlingsrommene gitt, og vi var veldig spente på om vi fikk plass til det vi trengte uten problemer, forteller Gjone.

Utfordringene ble tatt på strak arm. Etter en rask biltur til Jacobsen Dentals hovedkontor på Alfaset lenger nord i Oslo ble det samling i bedriftens showroom, der lettvegger, pappskiver og metermål ble satt i sving for å bygge behandlingsrommene som «modeller» i full skala rundt de aktuelle unitene fra XO. På denne måten fikk man se at det hele ville fungere, og ved å velge reoler og øvrig inventar på en klok og funksjonell måte har man fått kombinert god ergonomi for de ansatte med et stilrent utseende.

Videre var samarbeidet i byggeprosessen viktig.

– Som sagt hadde vi her å gjøre med en meget profesjonell gårdeier, og det var mange møter underveis hvor lite eller ingen ting ble overlatt til tilfeldighetene. En krevende prosess, men også svært ryddig for alle parter, legger Stein Arild Myhre til.

Han har holdt i tøylene fra start til mål fra Jacobsen Dentals side, og er godt fornøyd med at det store prosjektet kom i mål akkurat som planlagt. Fra den første henvendelsen kom, og lokalene ble presentert som et råbygg i februar, gikk det slag i slag. Teknisk sluttmontering av utstyr startet for alvor i mai og juni, og klinikken kunne åpne som planlagt 1. august.

Da kunne både nye og tidligere pasienter ønskes velkommen til en stilfull og særpreget klinikk der takvinduer, støpejernsdragere i takkonstruksjonen og andre særpreg i noen grad er beholdt og lagt synlig. Dette i kombinasjon med et interiør der både materialvalg og noen djerve designelementer forsterker opplevelsen av «noe» litt udefinerbart – men i hvert fall ikke særlig likt en tradisjonell tannklinikk.

– Vår visjon er å skape gode opplevelser, med fokus på og omsorg for pasientene. Det er selvsagt noe som alle kan si at de gjør, men vi forsøker å være systematiske på dette: Å lytte til pasienten, for så å forsøke å levere over det forventede, forklarer Gjone.

Topp utstyr er en selvsagt forutsetning for å kunne oppfylle denne målsetningen, og han kan fortelle at det er investert rundt åtte millioner kroner i klinikken. Da er seks behandlingsrom på plass, ytterligere ett rom er forberedt med VA og elektrisitet for fremtidige utvidelser, og man har satset på å ha nok utstyr til at samtlige ansatte har nok av alt – og mulighet for å forflytte seg over til et annet behandlingsrom med et reserve «oppsett» dersom det skulle bli nødvendig.

– Men det skjer jo ikke i praksis, spøker Gjone – men legger samtidig til at godt og systematisk vedlikehold bidrar til at ikke planlagt nedetid for utstyr faktisk er så godt som ikke-eksisterende.

Personalet er ikke fulltallig ennå, men timebøkene er allerede nær fulltegnet for de som allerede er i arbeid på den smakfulle klinikken. Her etableres det faste team med tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær etter modell fra klinikken Dentales allerede har i full sving på Lysaker, slik at man etter hvert skal kunne gi pasientene god service over en stor del av døgnets timer.

– Man tror gjerne at dette er et typisk forretningsstrøk, som bortsett fra restaurantene er ganske tynt befolket på kveldstid. Men det er svært mange som også bor her, og vi ser at det også her er stor etterspørsel etter kveldstimer, bekrefter Kanestrøm.

Dermed ligger det an til å bli en ganske stor tilstrømming av pasienter når klinikken etterhvert når sitt fulle potensial. Et «trykk» som vil kreve sitt av utstyret, selv om ikke pasientene eller staben skal behøve å merke så mye til det. Fine omgivelser, tykke tepper og en vennlig atmosfære skal gjøre besøket til en avslappende opplevelse, i tråd med klinikkens visjon.

Her skal man få et pusterom, like mye som man opplever omsorg og trygghet for det man har kommet for å få utført, forsikrer Gjone.

I ventetiden kan man glede seg over både kaffe og sprudlende mineralvann. Men du finner ingen loslitte gamle utgaver av «Se og Hør»…

Dentales

Fr.v. Tannhelsesekretær Renate Follerås, tannlege Ilka Elizabeth Brynildsen, tannlege Stian Solli Kanestrøm, tannpleier Margrethe Eivindson, tannlege Bjørn Hanvold. Ikke med på bildet: resepsjonist Silje-Helen Gusjås, klinikkoordinator Linda Bredesen , tannpleier Marte Haarberg, tannhelsesekretær Tina K. Skjøld, dalig leder Halvor N. Gjone

Personvern