Miljøfyrtårn-sertifisering

Jacobsen Dental AS ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2008. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor.

 

miljofyrtarn.jpg

Målet er å skape en miljøvennlig bedrift og en tydelig og dokumentert miljøprofil. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte bedriften.Vi har skaffet oss relevant kompetanse og satt i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet. Vi har tatt for oss følgende miljøtemaer: Internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Vi har sorteringsordning på huset hvor vi sorterer avfallsprodukter for gjenvinning. Vi har investert i papp- og isoporkomprimatorer, dette har resultert i at vi har redusert henting av avfall med over 80%. Vi har sluttet å bruke engangsprodukter. I tillegg velger vi produkter som tilfredsstiller krav til miljøet, dette gjør at du som kunde alltid kan velge mellom en rekke miljøvennlige produkter hos oss.

 Les mer

Miljø- og klimarapport for 2016

 

 

 

 

 

Personvern