Korrekt cementering

08 Multilink Automix

Der er på billedet brugt Multilink Automix Next generation fra Ivoclar Vivadent.

I takt med at de helkeramiske materialer vinder ind i vores kliniske hverdag, er antallet af typer cement øget og kompleksiteten generelt blevet meget større.

Af tandlæge Jan Frydensberg Thomsen

En betingelse for succes med helkeramiske restaureringer er i højere grad afhængig af det rigtige cementvalg og benyttelse af den rigtige procedure!
Generelt betragtet kan guld-, MK- og oxidkeramiske (f.eks. zircon) restaureringer alle cementeres med alle type cementer. Men hvis den mekaniske retention er mangelfuld, og det er muligt at tørlægge, så opnås – også ved brugen af disse materialer – et stærkere resultat med adhæsiv cementering.
Glaskeramik (f.eks. Empress og Emax) skal til gengæld cementeres adhæsivt! Dvs. med en velegnet resinbaseret cement og bonding teknik. Cementen kan være enten lyshærdende, kemisk hærdende eller dualhærdende.

Lyshærdende cementer

Da disse jo kun afbinder ved hjælp af lyspolymerisering, bør de kun anvendes til facader eller glaskeramiske kroner i fronten. Fordelen
ved at anvende lyspolymeriserende cementer er, at de er mere farve­stabile.
Men det er afgørende, at den polymeriseringslampe, der anvendes, er kraftig nok i styrke (output), og at gennemslagskraften på afstand af lyset (power density) er tilstrækkelig. Disse ting glemmes ofte at kontrollere!

Kemisk hærdende cementer

Benyttes ikke så ofte mere, da de har en lang afbindingstid.
Men til gengæld er man altid sikret 100% afbinding.
Dualhærdende cementer
Er de mest benyttede cementer til adhæsiv cementering i dag.
Og udvalget er stort. En vigtig detalje i valget af den rigtige dual­hærdende cement er, om den er “kemiskhærdende med en lyspolymeriserende option” eller “lyspolymeriserende med en kemisk polymeriserende option”.

Det lyder umiddelbart som ordkløveri mellem nørder, men det er afgørende at anvende den første type ved cementering af restaureringer, hvor tilstrækkelig lyspolymerisering ikke kan garanteres. Dette kan være pga. polymeriseringslampens styrke og afstand til restaureringen, men selvfølgelig også i hvor høj grad restaureringen er transluscent nok til, at lyset kan komme igennem restaureringen med en sufficient styrke!
Udover cementvalg er også den korrekte forbehandling af restaureringen af afgørende betydning for et sikkert resultat.
Herunder nogle facts om den rigtige forbehandling af keramiske restaureringer.
Glaskeramik, som de fleste kender i form af Empress og Emax, skal adhæsivt cementeres og forbehandles med flussyreætsning og silanisering. Det er vigtigt at følge producenternes anbefalinger! Det kan nævnes at Empress generelt skal ætses med flussyre i 60 sek., hvorimod Emax, som jo er meget stærkere, kun skal ætses i 20 sek.! Dette skyldes at krystallerne i Emax er mindre end i Empress, men er også et eksempel på, at man skal læse producentens anbefalede procedure.
Oxidkeramik kan ikke ætses med flussyre (det er et oxideret metal). Så Zirkon-kroner skal rengøres grundigt efter indprøvning. Også her anbefaler producenterne forskellige “rensemetoder”. Og sandblæsning anbefales af nogle forskere og firmaer, hvor andre igen fraråder dette pga. risikoen for en faseforandring i materialet. Så her må man vælge, hvem man “tror på” og så følge den fremgangsmetode.

Personvern