Klare for digitale avtrykk

Vi har i løpet av 4 dager gjennomført kurs i inLab 16.0 SW for 4 grupper med engasjerte deltagere. Dette er tannteknikere som skal få installert software på sitt laboratorium slik at de kan ta imot filer fra Sirona sine digitale avtrykksskannere, og jobbe videre med innkomne ordre i inLab 16.0 Software.

Alle besto og er klare til å ta i bruk dette fantastiske verktøyet fra Sirona.

18

19

17

3

Personvern