Fra 0 til 19 ansatte på 17 år

 


Å etablere en ny praksis er ingen liten jobb. Mye skal passe inn, mange av-gjørelser må tas uten at man egentlig har mulighet til å vite om man satser riktig, og helst skal den daglige jobben kunne skli mest mulig uforstyrret ved siden av.

For Egil Jakobsen i Oslo var ikke detsistnevnte noe problem da han etablerte Bryn Tannhelsesenter i 1996. Han hadde nemlig ingen pasienter ”med seg”, men åpnet det som på kort tid skulle bli en stor klinikk helt fra scratch. En på alle måter frisk satsing – men han var klar for å jobbe iherdig for å lykkes.

Det hadde han også gjort forut for etableringen på Bryn. Etter endt utdannelse i 1990 avtjente han militærtjenesten som tannlege i Hans Majestet Kongens garde, før han startet klinikk på Skarnes i 1991, en liten klinikk med to stoler, som ble solgt i 1997. Han var også med på å starte og drive klinikker på Sandvika Storsenter, som også er solgt, og én på flyplassen på Gardermoen.

– Betingelsene for å drive på flyplassen på Gardermoen var uholdbare, så der la vi ned klinikken. Den i Sandvika ble solgt og eksisterer fortsatt, forteller han.

Etter en stund konsentrerte han seg altså om Bryn, og han hadde høstet mange erfaringer fra de tre foregående klinikkene til å vite hva han ville satse på for å få de blanke sidene i timeboka til å fylles opp så raskt som mulig.

Resepten var mye jobb og høyt krav til kvalitet – både på ansatte og utstyr.

– Helt fra starten her på Brynsenteret har vi satset på uniter fra Sirona. Jeg har vel kjøpt 17 eller 18 gjennom tidene, vi kjøpte en av de første Teneoene i landet for to og et halvt år siden, og den siste Siniusen ble installert for bare noen få uker siden. De holder lenge, og virker også moderne både i bruk og utseende selv når de får noen år på baken, understreker han.

Utstyret på Bryn Tannhelsesenter får da også vise hva det er godt for. I de mange behandlingsrommene er det til enhver tid en stor strøm pasienter inn og ut. 19 ansatte tilbyr alt man kan ha behov for fra tannpleie til spesialisttjenester, og hverdagen er hektisk.

– Hektisk, men trivelig, understreker Jakobsen. For han har hele tiden fokusert på at klinikken også skal være et godt sted å arbeide.

– Vi driver med en god omsetning, og har faglig varierte oppgaver og hyggelige pasienter, og investerer mye i de ansatte. De skal ha gode betingelser og et hyggelig miljø, og dermed har jeg også en svært stabil og meget dyktig stab, sier Jakobsen, som selv eier klinikken 100 prosent.

Man må se verdien i de som bidrar med sin tid og sin innsats, er hans motto, og han er virkelig godt fornøyd med sin stab av dyktige medarbeidere. At de blir værende i lang tid er også svært positivt for pasientene – på denne klinikken møter de sin faste behandler igjen og igjen, og slipper stor ”gjennomtrekk”.

Bryn Tannhelsesenter er en stor klinikk, også i hovedstad-sammenheng. Samlokaliseringen med Brynsenteret, som er et tradisjonelt kjøpesenter, og mange øvrige helsetilbud i et eget bygg, ser Jakobsen på som svært vellykket – trolig for alle parter. Synergiene går begge veier, tror han, og peker på at en detalj som gratis og rikelig parkering selv midt i byen nok er viktig for mange.

Dermed har han også pasienter fra hele byen, som opplever å få ”alt de trenger” av helsetilbud på ett og samme sted.

– Vi har et temmelig komplett tilbud hos oss. Dessuten samarbeider vi også med tanntekniker Pål Risvang, som også holder til her i senteret. Han er dyktig på porselen, og lager fine arbeider. I tillegg benyttes tanntekniker-arbeider fra Dentalforum Artinorway, Proteteket og Helena Åsen. Samtidig har vi også siden tre år tilbake en CEREC-maskin på klinikken som er mye i bruk, og som gir et tilbud pasientene setter stor pris på. Det ene behøver ikke utelukke det andre, understreker Jakobsen.

For tiden som kommer ser han ikke de helt store utfordringene for den interne driften. Bryn Tannhelsesenter har mange ben å stå på, og har opparbeidet seg en stor portefølje av usedvanlig trivelige pasienter som også er stabile og trofaste.

Pasientene setter uansett stadig større krav til sine tannleger, bevisst eller ubevisst. For hans egen del gjør det at det er enda mer selvfølgelig å følge med i utviklingen, også for å ha en mest mulig lettstelt og rasjonell klinikk. Ikke minst hygiene er ett av hensynene som veier tyngst i hverdagen, og som også betyr mest i forhold til å anskaffe nytt utstyr.

– Det blir viktigere også i forbindelse med utfordringene som kommer med at folk reiser mer, og at flere får tannbehandling i utlandet. Kanskje blir det slik at vi må be nye pasienter om å gå til legen og ta en blodprøve før vi tør å behandle dem, sier Jakobsen.

Å holde orden i eget hus blir på denne måten enda mer utfordrende, men det eneste som hjelper er å stå på krava, fastslår han, og legger til at han godt kunne tenkt seg at myndighetene la bedre til rette for at behandling av norske tenner skjer i Norge, i stedet for indirekte å legge opp til ”handelslekkasje”.

Han har også sine reservasjoner når det gjelder Norsk Helsenett. Bryn Tannhelsesenter er tilknyttet dette, og det fungerer greit til det det brukes til, men der stopper det også, mener Jakobsen.

– Det er for dumt at man sitter på en nettbank og ikke kan laste ned en fil og skrive ut. Av den grunn er vi nødt til å ha to internettlinjer. Her føler jeg at myndighetene ikke helt skjønner hva de selv holder på med, og ikke har tenkt verken på det praktiske eller miljøet, sier han.

Men den travle tannlegen ser uansett fremtiden lyst i møte.

Sønnen Sebastian har blitt smittet av interessen for tannhelse, og går for tiden på tredje året på tannlegeutdanningen i Bergen. Kontinuiteten er altså etter alt å dømme sikret for den travle klinikken på Bryn.

 

 Skrevet av Tore Robert Klerud

 

 

Personvern