Fikk helt ny klinikk nesten uten nedetid

 

Med god planlegging trenger man ikke gi avkall på arbeidsroen selv når alt forandres, slår Marie Eng og Per Christian Køltzow fast.

 
Av Tore Robert Klerud

Forandring fryder, sies det. Det kan være riktig i mange sammenhenger. Samtidig drar det også med seg både uro og ekstra arbeid, ikke minst dersom det dreier seg om arbeidshverdagen.

Tannlegene Marie Eng og Per Christian Køltzow i Hamar lot imidlertid ikke det skremme seg fra å prøve noe helt nytt. De drev sine klinikker på forskjellige steder i sentrum av mjøsbyen, men var begge på leting etter nye lokaler da de for et drøyt års tid siden begynte å snakke sammen om å satse under samme tak.

Både faglig og sosialt er fordelene med et fellesskap åpenbare. Men de var forberedt på at det også ville bli mye jobb med både planlegging og gjennomføring av prosessen da de bestemte seg for å satse.

– De første erfaringene var da heller ikke bare positive. Vi vurderte først lokaler der gårdeier ikke viste veldig interesse for våre behov i det hele tatt, der vi til slutt bare måtte si stopp. Det var for store forhold, og vanskelig å nå frem, forteller Køltzow.
Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Lokalene som så dukket opp passet enda bedre, og med adresse rett ved torget og jernbanestasjonen skal det godt gjøres å komme mer i sentrum av Hamar.

Fra tidligere hadde de aktive kundeforhold til Jacobsen Dental AS, og det ble tidlig klart at det ville bli videreført med hensyn til de omfattende investeringene som måtte følge av nyetableringen i felles klinikk. Og de var aldri i tvil om at de måtte benytte seg av den ekspertisen som lå hos leverandøren når det gjaldt oppbygging og innredning av nye klinikker – fra bunnen av.

For også disse lokalene hadde sine utfordringer, teknisk sett. Gården er fra slutten av 1800-tallet, og selv om den er fullt modernisert ga det noen utfordringer rent teknisk. På den annen side var gårdeier positiv til å legge til rette, og dermed gikk planleggingsprosessen uten store problemer av noe slag da man kom i gang tidlig i 2014.

– I den grad vi merket noe til det da, for Jacobsen Dental AS engasjerte seg på våre vegne. Esben Vidala planla klinikken sammen med Stein Arild Myhre, og de deltok også i møter med gårdeier og fulgte prosessen. Vi kunne drive våre praksiser uten å tenke mye på dette samtidig som arbeidet i de nye lokalene startet, forteller Marie Eng.

Akkurat slik det burde være, også, legger hun til. For når fagfolk er på plass i alle ledd, gir det også sjelefred og ro til å konsentrere om egne oppgaver, uten bekymring for alt annet.

– Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av hele prosjektet, i ettertid kan vi konkludere med at det gikk glattere enn vi hadde tort å håpe på, bekrefter Køltzow.

Og det var ikke uten en viss fallhøyde prosjektet skred frem. I stedet for gjennomboring og legging av rør over himling i etasjen under, ble det her valgt å slisse ned rørgater i gulvet. I tillegg fikk man anledning til å føre rør ned til et separat maskinrom i kjelleren, slik at man også nyter luksusen av null maskinstøy i klinikken.
Da alt skulle installeres kunne man ikke merke så mye som en millimeter avvik noe sted i forhold til planene. Det kan betraktes som en kompliment til såvel planleggere som utførende håndverkere i prosessen, er de skjønt enige om.

Jan Erik Molden og Johan Rise fulgte prosjektet helt i havn fra Jacobsen Dental AS sin side, og sto for regien da alt skulle sluttmonteres. Etter sommeren var Eng og Køltzow klare til å ønske pasientene velkommen i nye lokaler, etter henholdsvis bare to og tre nededager som følge av flyttingen.

Og tilbakemeldingene har fra første stund vært positive.

I den svært rommelige klinikken har de to behandlingsrom hver, der Eng har tatt med seg en tre år gammel Sirona-unit fra den forrige klinikken og komplettert med en flunkende ny Sirona Sinius i tillegg. For Køltzow var det uansett tid for å fornye utstyret, og han investerte i to identiske XO-uniter til sine behandlingsrom.

– For meg er det et poeng å standardisere mest mulig, ikke minst etter at jeg tidligere har jobbet med forskjellig slags utstyr i samme klinikk. Blant annet hadde vi uniter der fotkontrollene virket motsatt av hverandre, og slikt er aldri heldig når det er sent på dagen og man har utført krevende oppgaver tidligere på dagen, ler han.

Rommene er av forskjellig størrelse, men med unntak av noen ulike overskap er de innredet mest mulig likt – og med komplett sett av utstyr. Det gjør at man alltid vet hvor man finner ting, og at arbeidet flyter best mulig.

– To komplette behandlingsrom for hver av oss har gitt oss mange fordeler som vi ikke hadde tidligere, da vi stort sett hadde ett rom hver. Men forskjellen er nok enda større for sekretærene, som har fått en helt ny hverdag. Nå kan de klargjøre klinikken i ro og mak mellom hver pasient, og slipper også «panikk-spriting» og stress når det av og til oppstår forsinkelser under en behandling, påpeker Eng.

– Igjen har vi brukt alt Jacobsen Dental kunne by på av råd. De har jo planlagt noen klinikker, og har både gode og funksjonelle ideer og en grei oversikt over ting man bør unngå. Samtidig hadde vi noen innspill selv også, og vi opplevde at de tok med seg våre ønsker når de kom opp med forslag, sier Køltzow.

Etter noen måneder er de i ferd med å bli vant med den nye hverdagen, med bedre flyt, bedre plass – og ikke minst; flere folk og et større miljø. Ingen av dem angrer på at de valgte å få hverandre som arbeidskollegaer i hverdagen.

På sikt ser de også at det kan komme flere bonuseffekter av samsatsingen. Når nytt utstyr skal på plass, vil det i noen tilfeller være hensiktsmessig å heller kjøpe mer avansert utstyr på deling, enn å ha hvert sitt av absolutt alt.

– Vi har allerede kjøpt noe utstyr sammen, og i enkelte tilfeller også fått muligheten til å bytte inn ting vi hadde. Det er også en effekt av at vi hele tiden, også tidligere, har kjøpt utstyr med høy kvalitet fra Jacobsen Dental, som også har en bruktverdi dersom behovene har forandret seg, slik de har gjort for oss, konkluderer tannlegene midt i sentrum av Hamar.

Eng Koltzow 2

Fra venstre: tannlegesekretærTurid Greve-Løberg, tannlege Per Christian Køltzow, tannlegesekretær Torild Ulleland og tannlege Marie Eng

Personvern