– Endelig er fremtiden her

 

IMG_1308

Digitale avtrykk vil være normen i løpet av svært kort tid,
tror Sten Simonsen.


Tekst: Tore Robert Klerud

Ny teknikk er vanligvis avhengig av noen virkelige ildsjeler for å bryte gjennom og gå fra å være noe for spesielt interesserte, og til å bli standarden for en hel bransje. Slik var det da de første fagutdannede tannlegene overtok etter smeder med store tenger, slik var det da motordrevne bor overtok etter snordrift – og slik er det nå, når digital teknologi er i ferd med å revolus-jonere både avtrykk og produksjon av kroner og implantater.

– Endelig, understreker tanntekniker og innehaver av Grimstad Dentalforum, Sten Simonsen.

Han er digital-entusiast, og er kjent over hele landet etter en tid å ha figurert som Inlab-trainer for hele Sironas digitale satsing. Nå synes han endelig å se at utviklingen bygger opp et kraftig moment, og han spår at det heretter vil gå veldig kort tid før hverdagen er digital for de aller, aller fleste.

Og han synes han har vært tålmodig.

– Etter at jeg begynte som lærling i Kristiansand i 1990 ble jeg raskt interessert i ny teknologi, og fra jeg startet her i 1996 har jeg forsøkt å ligge i forkant av utviklingen. I 2007 startet vårt heldigitale prosjekt, sammenfatter han.
Grimstad Dentalforum teller totalt syv ansatte, og er en betydelig aktør i Aust-Agder. Om suksessen så langt er en direkte følge av at man hilser ny teknologi hjertelig velkommen er kanskje vanskelig å si, men Simonsen er klar på at det i hvertfall ikke hadde vært mulig uten.

– Skal jeg være ærlig, så har det tatt lengre tid for digital-teknologien å slå gjennom enn jeg hadde trodd da vi startet opp. Jeg hadde kanskje sett for meg at dette skulle være standarden etter fire-fem år, men nå har det altså snart gått ti år. Men nå skjer det til gjengjeld ting som gjør at de siste reservasjonene som tannleger og tannteknikere måtte ha hatt mot dette nødvendigvis forsvinner, slår han fast.

Da han selv «ble digital» i 2007 vurderte han nøye det som fantes av systemer på markedet. Han falt ned på Sironas utstyr og software, etter en nøye overveielse: Lettforståelig brukergrensesnitt var et viktig poeng. Det samme var Sironas tunge satsing på utvikling, som i sin tur også medførte at han kunne føle seg trygg på å få et «komplett» system der alle eventualiteter og alle mulige arbeidsoperasjoner var tatt høyde for.

– Dessuten ga det jo en trygghet at Sirona hadde lang tradisjon på dette området – teknologien er jo snart 30 år gammel, om man regner fra den spede starten, og på de årene har man jo rukket å gjøre seg noen erfaringer og forbedret systemene mange ganger under utviklingen, legger han til.

Brukervennlighet, kvalitet på skanningene, fleksibilitet når det gjelder flyt av digitale filer mellom ulike systemer og pris – alt mener han at nå er kommet til et slikt punkt at utviklingen vil rulle på stadig raskere.

IMG_1298

Den nye inLab MC X5-maskinen er på plass

– På «Go Digital»-eventet i Oslo forleden var en av reaksjonene glede over at Sironas system og filformater nå endelig er blitt åpne og kompatible med andre plattformer. Hvor viktig er det?

– Nå skal det riktignok sies at konkurrentenes systemer ikke har vært særlig mindre proprietære enn Sironas. Men det er riktig at den siste utviklingen nå gjør at alt er åpent, man kan sende og motta filer og arbeide med dem uavhengig av plattform, og det åpner selvsagt muligheter og gir en helt annen brukeropplevelse enn tidligere, sier Simonsen.

Han sikter med det til den nyeste inLab-softwaren, 15.0, som blir lansert nærmere sommeren. Den er helt forandret i forhold til det gamle, og lisenser og lukkede systemer er historie. Den gir også kunden mulighet til å betale kun for det han eller hun ønsker å bruke ved å kjøpe til moduler, og gledelig nok er det her snakk om engangsutgifter: Ingen lisenser, ingen årlige innbetalinger eller noe slikt.

Egentlig er det ikke så mye igjen, annet enn muligens pris, som kan gjøre at noen kanskje vegrer seg. Kanskje først og fremst de eldste, som teller på knappene i forhold til å pensjonere seg. Men snart kan det bli slik at man «må» dersom man i det hele tatt skal få jobber, når digitale avtrykk og digital produksjon om kort tid blir normalen, tror han.

Ordet «må» kan virke skremmende. Men hans erfaring etter de siste årene å ha geleidet mange yrkesfeller inn i den digitale hverdagen er at terskelen ikke er høy, og at de aller fleste føler seg komfortable med overgangen svært raskt. Og enda viktigere; at de kaster seg begjærlig over de nye mulighetene teknologien gir så fort de blir presentert for dem.

For det er stor forskjell, understreker han. Forskjell som gir enklere produksjon, langt bedre nøyaktighet, og derigjennom mer fornøyde pasienter.

– For pasientens del starter det allerede ved selve avtrykket:

Alle som har vært gjennom prosessen med avtrykksmasse som flyter rundt i munnen og ned i svelget, smaker vondt og fremkaller brekninger og søl, vil allerede der møte en helt ny opplevelse. Kvaliteten på selve avtrykkene blir også noe helt annet – blod og andre forurensninger er ikke tema, et digitalt avtrykk er helt rent, og blir det ikke bra på første forsøk er det bare å trykke på knappen igjen og igjen til det sitter, påpeker han.

Et annet, og i hans øyne svært sentralt punkt, er også at digitale avtrykk gir et annet og langt mer riktig bilde – bokstavelig talt – av kjevenes posisjon i forhold til hverandre. Tradisjonell avtrykksmasse gir motstand, og vil alltid føre til en viss misvisning, også «internt», da tennenes fleksibilitet i bittet heller ikke er lik. Han har selv opplevd at forskjellen mellom analoge og digitale bitt kan bli stor, gjerne opp til en millimeter.

– Da kan man jo også gjøre seg noen tanker om dette med tidsforbruk på sliping og tilpasning i ettertid. Tilbakemeldingene jeg får på de digitale arbeidene går i stadig større utstrekning ut på at ting går rett på plass uten behov for noe som helst av justeringer. Det er hyggelig både for meg og for den som har bestilt arbeidene, sier Simonsen, mens nye bestillinger stadig tikker inn på skjermen fra tannleger over store deler av landet.

Kostnader for tannlegene er nevnt, og behovet for investeringer er det ikke mulig å komme utenom. Men digital-teknologien gir altså muligheter for økt inntjening på flere måter, påpeker han.

– Min erfaring er at det er mulig å spare inn 25 prosent av tidsbruken ved tradisjonell produksjon. Man evner også å forkorte leveringstiden markant, noe som sammen med kvalitet er blant de viktigste konkurransefaktorene i markedet, mener Simonsen.

Innsparingene som det digitale systemet muliggjør kommer både på tidsforbruk og materialbruk, er Simonsens erfaring.

– Vi forsøker i størst mulig grad å klare oss helt uten modeller, det fører til en mye raskere og mer nøyaktig produksjon. I den grad vi bruker modeller nå får vi dem 3D-printet, men stort sett går det helt greit uten. Det blir også en vanesak, understreker han.

Det å kun ha avtrykkene på dataskjermen øker presisjonen, sammenlignet med å få slitasje under tilpasningen på en ømtålig gipsmodell. Etter fintrimming av prep-grenser og justering av kontaktpunkter, som med litt erfaring kan gjøres på ikke altfor mange minutter, går datafilen til produksjon i en av Grimstad Dentalforums tre freser, der selve hjertet i produksjonen er den flunkende nye og åpne inLab MC X5-maskinen, som nettopp er levert som en av landets aller første.

Den nye fresen er i likhet med den siste systemoppdateringen helt åpen, og kan motta filer fra et åpent tredjepartssystem for å slipe ut både blokker og disker. Den femakslede maskinen freser både vått og tørt, og med mulighet for å produsere seks blokker i forskjellige materialer samtidig gir den en enorm kapasitet – og ubegrensede muligheter.

IMG_1293

Det tar Sten Simonsen kun få minutter å klargjøre de digitale avtrykkene

– Og se her: Det er jo ikke å undres over at presisjonen blir større på denne måten, når man har avtrykket på skjermen og kan forstørre det opp så mye man orker før man gjør de endelige justeringene. Tidligere var vi jo nødt til å jobbe i 1:1 med modellene, påpeker Sten Simonsen, som mener at det i seg selv må være et glimrende innsalgsargument for tannleger og tannteknikere som merker at synet ikke lenger er helt som det var i 18-årsalderen.

Nå er i hvert fall Sironas digitale system så integrert og velfungerende opp mot tannlegene, og så «komplett» i forhold til produksjon, at det aller meste er mulig. Og det som eventuelt måtte henge igjen ennå, det kommer snart, tror han.

– Jeg trodde ikke for noen år siden at vi skulle kunne lage selv skrudde implantater helt uten modell, men nå gjør vi det. Snart tipper jeg at vi gjør det med broer også, avslutter den fortsatt forventningsfulle digital-entusiasten i Grimstad.

PastedGraphic-2

Hel bro produsert uten modell med Sironas inLab system.

PastedGraphic-3

Betydelige avvik blir sterkt synlig når man sammenligner modeller fra konvensjonelle og digitale avtrykk. Ut fra artikulatoren som kommer med modeller fra digitale filer vises det at en gipsmodell slått i et konvensjonelt avtrykk kan gi 1 mm for høye restaurasjoner.

 

 

Personvern