En rejse fra konventionel aftryksteknik til digitale aftryk

 

s28_2

Et par glade tandlæger i Næstved med deres CEREC-maskine

 

På markedet iagttages en løbende afløsning af den konventionelle aftryksteknik til fordel for digitale aftryk. DentaNet har været på besøg hos Tandlæge Niels Skovsgaard i Næstved og bemærket, hvordan hans begejstring for de digitale aftryksscannere er vokset.

 

Af Peter Lembke Gerdes & Belinda Schamaitat
Opphavsrett: DentaNyt, Dentanets Nyhedsmagasin

Vi vil på forhånd gerne takke Tandlæge Niels Skovsgaard og hans team fra Tandlæge Skovsgaard for åbent at dele deres erfaringer og oplevelser med os andre.

DentaNet besøgte Niels på klinikken i Næstved, hvor vi snakkede om klinikkens implementering af digitale aftryksscannere. Niels var ihærdig for at få implementeret scanningssystemet i klinikken, og det store engagement og viljestyrke fra hans side smittede af på resten af teamet.

Klinikkens første digitale aftryksscanner var Apollo, som blev anvendt i et halvt års tid. Efterfølgende i september 2014 investerede praksissen i en Sirona CEREC Omnicam Chairside. Den dag i dag fortryder Niels absolut ikke beslutningen – det nye redskab har uden tvivl medført arbejdsglæde, motivation og øget patienttilfredhed hos Tandlæge Skovsgaard.

Nu tager vi skridtet!

Niels havde længe overvejet, hvorvidt klinikken skulle investere i en digital aftryksscanner. Ifølge de cost-benefit-analyser, som han lavede, kunne han ikke få regnskabet til at gå op, og samtidig med en masse forventninger om tidskrævende og tidsforlængende arbejdsprocesser opstod der tvivl. Da Niels modtog et tilbud om at afprøve Apollos scanningssystem, hvor klinikken fik stillet en gratis scanner til rådighed, takkede han ja. På den måde kunne han og resten af teamet blive fortrolig med scanneren, inden en investering skulle foretages. Det er klart en tilgang, Niels anbefaler andre at anvende:

”Jeg vil anbefale, at man tager med på nogle kurser og kommer ud og prøver maskinen”. Som kollegaen Claus tilføjer: ”Det er vigtigt, at man lige får prøvet den i hånden – man ser, om arbejdsgangen er til at komme i gennem, og at det ikke bliver for bøvlet”.

Afprøvningen af Apollo vendte skepsissen til noget positivt ifølge Niels:

”Vi regnede med, at det ville tage længere tid, fordi du havde flere arbejdsprocesser, som vi ikke regnede med at kunne få betaling for. Det viser sig rent faktisk, at efter få gange var vi nede at bruge langt mindre tid på et digitalt aftryk end med konventionel aftryksteknik”.

Inden Niels tog skridtet, var det vigtigt for ham, at personalet var mindst lige så interesseret i og med på idéen. For at implementeringen skal være succesfuld, skal medarbejderne bakke op om projektet og ønske at anvende ressourcer på de ændrede arbejdsgange og arbejdsprocedurer. På trods af, at klinikken stødte på problemer i implementeringsfasen, er der ingen tvivl om, at det nye scanningssystem medførte flere fordele end ulemper.

s29

Kameraet er væsentligt mere behageligt for patienten end konventionelle aftryk

Konventionelt aftryk vs. digitalt aftryk

Apollo var det første skridt mod nemmere arbejdsprocedurer, men da klinikken ønskede at kunne fræse på selve klinikken, valgte de derfor at investere i en Sirona CEREC Omnicam Chairside.

Med Apollo, og især da skiftet til CEREC blev foretaget, blev det muligt for klinikken at anvende digitale aftryk i stedet for konventionel aftryksteknik. Det medførte flere fordele, forklarer Niels: Tidsbesparelse, bedre præcision, bedre bevaring af den naturlige tand, minimering af fejlprocenten samt patientkomfort.

Da den digitale aftryksteknik først skulle afprøves, tog det længere tid at foretage aftrykket end ved det konventionelle aftryk. Efter de første par gange oplevede klinikken en del tidsbesparelse ved at anvende digitale aftryk fremfor konventionelle. Det er en ny teknik, som skulle læres, og som Niels fortæller:

”Man var usikker i starten på, hvor meget der skal scannes med for at få det rigtige resultat. Når de nye arbejdsgange er lært, får du hurtigt skåret ned på tiden undervejs”.

Indførelsen af scanneren er en hurtig og lærerig proces, hvor indlæringskurven ifølge Niels er forholdsvist stejl.

Implementeringen af de digitale aftryk medførte en reduceret hyppighed for fejl og omlavninger. Det skyldes, at der opnås en højere præcision med det tredimensionelle billede, der tages med scanneren. I tilfælde af fejl kan man nøjes med at ”klippe” stykket af i systemet og foretage et scan af det manglende område. Dette i modsætning til konventionelle aftryk, hvor man er nødt til at starte hele proceduren forfra, og patienten endnu en gang skal have skeer og aftryksmateriale ind i munden. Klinikken oplever, at de kan tilbyde en bedre service, hvor selve besøget hos tandlægen bliver mere komfortabelt. Scanneren har derfor medført en nemmere proces for både tandlæge og patient.

At blive begejstret for en digital aftryksscanner

Klinikken valgte med CEREC at gå hele vejen og tilbyde deres kunder en færdig, fuldkeramisk restaurering i ét og samme besøg. Niels er tilhænger af, at løsningen kan klares her og nu, og patienten dermed slipper for at komme mere end én gang, hvilket hans patienter også sætter stor pris på.

Valget af CEREC blev afgjort efter en demonstration af modellens anvendelse på en virkelig case, hvorefter Niels sværgede til denne model. Der er ingen tvivl om, at Niels er begejstret for CEREC. Han synes, den er fantastisk med begrundelsen, at det er maskinens intuitive måde at opstille softwaren på, så man kommer igennem hele arbejdsprocessen:

”Du bliver ført igennem med hånden. Hvis der er noget, som ikke bliver gjort, kan du ikke komme videre, derfor kommer du rigtigt igennem hele processen”.

Niels er af den overbevisning, at det må og skal være fremtiden, at klinikken er i stand til at producere kronerne både hurtigere og i en bedre kvalitet.

Apollo blev fravalgt, da de ikke kunne levere et produkt, som levede op til klinikkens behov. Niels indrømmer dog, at han ikke udnyttede Apollos fulde potentiale:

”Vi udvalgte sagerne frem for at gå fuldt ind og bruge scanneren på det hele”.

Klinikken har dog lært meget fra Apollo: Viden, software-oplæring og kamerahåndtering, som uden problemer kunne overføres til CEREC. CEREC har medført, at klinikken kan tilbyde en større palette med en bedre variation af behandlinger og konkurrencedygtige priser.

Det er vigtigt at afgøre internt i klinikken, hvad man ønsker og behøver, før der investeres i et scanningssystem. Scanneren skal vælges efter individuelle behov og præferencer, før der kan opnås fuld tilfredshed med produktet.

Let og intuativ software guider tandlægen igennem hele processen

Let og intuativ software guider tandlægen igennem hele processen

Hele teamet står bag

CEREC er ikke kun en investering i en hurtigere arbejdsgang og patienttilfredshed, men i høj grad også en investering i medarbejderne. De digitale aftryksscannere har medførtstørre arbejdsglæde og motivation for den enkelte, og som Niels udtrykker:

” Jeg synes, jeg kan mærke på dem, at de synes det er sjovt. Det er også en stor del af dét at gå på arbejde”.

Niels fortæller, at han oplever mere selvtilfredsstillelse og en øget stolthed over det færdige produkt. Ifølge Niels har scanneren heller ikke medført store omvæltninger på klinikken.

Selvom implementeringen af det nye scanningssystem ikke er kommet helt på plads, kan klinikken allerede mærke en forandring i arbejdsgangen. De mangler stadig at få detaljer på plads, så som hvordan scanneren skal bookes og fordeles blandt de forskellige tandlæger på klinikken. På nuværende tidspunkt anvendes CEREC kun til simple opgaver, men planen er, at de skal i gang med nye og udfordrende cases efter et større kursus.

”Vi glæder os rigtig meget til at komme videre til næste skridt, og der er ingen tvivl om, at dette er fremtiden for os,” afslutter Niels.


 

Implementeringen af scanneren

Niels motiveres af at lære nye og udfordrende metoder til at udføre forskellige behandlingsmetoder, derfor er vi ikke overrasket over hans store interesse og engagement i digitale aftryk. Inden Niels valgte at gå all in, foretog han en grundig undersøgelse af markedet og fik demonstreret forskellige scanningsmodeller. Vi har komprimeret hans overvejelser inden implementeringen, så der er mulighed for at indhente inspiration, gode råd og få besvaret nogle af de spørgsmål, som selve implementeringsfasen kan medføre.

Hvor lang tid havde I overvejet at implementere et scanningssystem til digitale aftryk?

Det går et par år tilbage, hvor overvejelserne udviklede sig til en cost-benefit-analyse. I første omgang, rent økonomisk, var det en omkostningstung investering, som vi mest havde lyst til at lægge tilbage i skuffen. Det blev dog ikke tilfældet, da jeg tror på, at fremtiden skal findes her – også hos os.

Hvordan fik I gjort overvejelserne til en realitet?

For ca. et år siden fik vi et tilbud: I samarbejde med Apollo og Nordenta LAB kunne vi afprøve en digital scanner omkostningsfrit. Vi valgte at give det en chance og blev enige om, at det skulle ske nu. På trods af nogle indkørings-problemer var det en rigtig god løsning og måde for os at starte op på.

Hvilke fordele og ulemper forventede I, at Apollo vil give?

Vi forventede, at vi skulle bruge en masse tid på at lære Apollo at kende i forhold til software og kamerahåndtering. Tid er penge, og hvis man bruger for meget tid, kan man også blive træt og miste motivationen – men vi vidste, at der var noget værdi i scanneren, som vi kunne gøre til en konkurrencefordel.

Hvilke overvejelser havde I omkring omfanget af ændrede og nye procedurer?

Jeg vidste på forhånd, at det er krævende at lære nye procedurer, men når man først er kommet over den første hurdle, så skal man nok komme igennem det. Det var vigtigt, at jeg havde opbakningen fra mit team før implementeringen, og at alle ville yde en ekstra indsats og finde mentalt overskud og motivation til at gennemføre processen.

s28_1

Fræserdelen arbejder, imens en anden patient tilses

 

Oversigt over typisk behandlingstid for en krone lavet med CEREC

 • 30 min.: Undersøgelse, præparation samt aftryk
 • 12-16 min.: Fræsning af kronen og andre småting
 • 10 min.: Kronen indprøves
 • 30 min.: Kronen glaseres (patient og tandlæge har ”fri”)
 • 15 min.: Cementering
En typisk CEREC behandling – Step-by-step Præparation

 • Oprettelse af patient i systemet
 • Scanning og aftryk
 • Indtegning af præparationsgrænse
 • Indskudsretning
 • Design
 • Fræsning
 • Tilpasning
 • Glasering og bemaling
 • Cementering
Personvern