Digitale avtrykk ga mange inntrykk

 

Sirona go digital event Tesla

Spenningen sto i taket da Sironas nyeste teknologi ble presentert hos Tesla Norge.

(Flere bilder nederst på siden)

Det var all grunn til å forvente nærmest elektrisk stemning da rundt 50 tann-teknikere og tannleger troppet opp hos Tesla Motors på Alnabru i Oslo midt i januar. Der skulle de få tilfredsstilt nysgjerrigheten om de elektriske luksusbilene som har fått en avgiftsbetinget kjempesuksess i Norge – men også noe langt mer matnyttig, i samme ånd. «Go digital» var tema for kvelden, og på samme måte som norske bilister har kastet seg på trenden og kjører elektrisk, lot interessen for CAD/CAM-teknologi og digital arbeidsflyt mellom tannleger og tannteknikere til å interessere. Konseptet Sirona Connect er i vinden som aldri før, som en enkel måte for tannlegen å sende sine digitale avtrykk til sin tekniker.

Det skulle bare mangle, mente Petter Jeansson og Vivek Singh. Spesialistene fra Sirona, med henholdsvis Sverige samt Europa og Canada som domener, svarte villig vekk på spørsmål. Tanntekniker og inLab-trainer Sten Simonsen fra Grimstad Dentalforum demonstrerte utstyret mot slutten av kvelden, og holdt et engasjert foredrag om sin digitale hverdag. Deltagerne hadde vidt forskjellig grad av erfaring, men ble loset gjennom hele teknologiens historie av Singh. Etter snart 30 år på markedet har teknologien bokstavelig talt fått slipt av det som tidligere fantes av røffe kanter, og er i dag mer aktuelt enn noensinne – også for de som driver i beskjeden skala.

Det ble illustrert med den nylig lanserte freseren InLab MC X5, som er litt av en begivenhet i denne sammenhengen. Men også software-messig har det skjedd mye den siste tiden, forbedringer og forenklinger som har gjort terskelen mye lavere for brukere som i utgangspunktet kanskje føler at dette ligger litt «over hodet» på seg.

Det lover godt for en bransje som er i omstilling. Mange tannteknikere har de siste årene merket en tøffere hverdag, først og fremst på grunn av konkurranse fra utlandet. Det positive utgangspunktet er her at både avstander, kulturforskjeller, tidsforbruk og mulige feilkilder gjør at ingen egentlig ønsker en slik global spredning av norske pasienters tannreparasjoner – og dermed er det mulig å få jobbene tilbake til Norge igjen dersom man kan konkurrere.

Å konkurrere med utlandet gjør man ikke bare på pris. Singh hadde med seg tall fra en undersøkelse gjort av Dental Economics og Lab Management Today, som tar for seg tannlegers valg av laboratorier. Den slår blant annet fast at halvparten av de spurte tannlegene i løpet av de siste fem årene har byttet samarbeidspartner – og i så mye som to tredeler av tilfellene var det unøyaktigheter eller andre tekniske problemer med arbeidene som initierte byttet.Fra samme undersøkelse kunne han også fortelle at så mange som 63 prosent av de spurte tannlegene hverken har eller har planer om å skaffe seg utstyr for å produsere kroner eller inlays selv, dette begrunnet i klinikkens økonomi, volum og mye annet – også hva man selv ønsker å gjøre, i forhold til hva man ønsker at en samarbeidende tanntekniker skal ta seg av. Ergo er det ingen grunn for tannteknikerne til å frykte for fremtiden, mente han.

Det viktigste konkurransemomentet er altså kvalitet og nøyaktighet. Ved i tillegg å satse på den beste teknologien og de mest rasjonelle løsningene kan man altså sikre seg både kvalitet og best mulig totaløkonomi, understreket Singh, før han gikk nøye gjennom hva dagens teknologi for digitale avtrykk medfører av konkrete fordeler sammenlignet med tidligere mekaniske avtrykk – et tema vi skal komme tilbake til i neste nummer av «Null Hull».

Også selve flyten og integreringen i den digi-tale prosessen ble påpekt og senere demonstrert for de interesserte tilhørerne: Luksusen av å kunne vurdere kvaliteten på et digitalt avtrykk på dataskjermen mens pasienten fremdeles sitter i tannlegens stol flere mil unna, med mulighet for å ta et nytt og bedre avtrykk umiddelbart dersom man ønsker det, er i seg selv en enorm forbedring i arbeidsprosessen. En forbedring som alle vil høste fruktene av – helt ned til pasienten, som får bedre behandling med mer nøyak-tighet og dramatisk reduksjon i det som tidligere var forbundet med mye ubehag når avtrykksmassen «fløt fritt» i munn og svelg.

For noen ble kvelden en første smak på noe nytt og lovende, for andre en bekreftelse på at den veien de i forskjellig grad har startet på er den riktige for fremtiden. For samtlige ble det også en kveld med hyggelige samtaler med kjente og ukjente kolleger, og ikke minst også en spennende prøvekjøring av Teslas bejublede Model S. Fire testbiler og et team ivrige selgere var i stadig bevegelse gjennom kvelden. Selger Richard Shelly var godt fornøyd med interessen og forhåndskunnskapen hos publikum denne dagen.

– Det stemmer nok at tannleger og tannteknikere er oppegående i forhold til ny teknologi. De første to jeg snakket med i kveld fortalte faktisk at de allerede kjører elbil, sa han fornøyd i en kort pause mellom prøvekjøringene.


 

Tesla_09Svein Thomas Halvorsen
Tannlege og innehaver av Trygg Tannbehandling i Sarpsborg

– Fungerer helt uten problemer

Halvorsen har gjort sin tannklinikk heldigital, og arbeider med hele produksjonsløpet.

– Jeg tok i bruk Sironas system i november 2013, og gikk fullt og helt for dette. Jeg merker i dag, i de få tilfellene hvor jeg må benytte meg av tradisjonelle avtrykk, at jeg får en dårlig følelse både i forhold til kvaliteten, og også overfor pasienten med hensyn til ubehaget, sier Halvorsen, som har gjort nettopp tannbehandling uten smerter og ubehag til en merkesak. Han fulgte meget fascinert med på det som ble presentert på temakvelden i Oslo, og har allerede gjort seg konkrete erfaringer med det nyeste Sirona har å by på:

– Ja, det har jo skjedd mye bare på det drøye året siden jeg tok dette i bruk, også i forhold til kvaliteten på det man får ut av Omnicamen. Det som måtte ha vært av reservasjoner er borte nå, systemet fungerer helt uten problemer av noe slag, sier han.

– Du er hekta?
– Ikke hekta, men veldig, veldig fornøyd, ler Halvorsen.

Tesla_07Rune Hansen
Tanntekniker og deleier ved AS Hugo Ellingsen Tanntekniske Laboratorium i Tromsø:

– Liker det jeg ser

Hansen var på langtur til Oslo på tema-kvelden, og representerte en for landsdelen betydelig aktør. Seks personer er daglig i sving med produksjonen på laboratoriet i Tromsø.

– Vi har vært i fremste rekke, og investert svært mye nå over en toårsperiode. Der-med kan vi ta imot alle mulige filer, nå også Sironas nye system, sier Hansen, og legger til at nettopp åpenhet og fleksibilitet er sentralt for ham.

– Sironas system var tidligere lukket og veldig proprietært. Vi har hatt digital skanner i 15 år, og i de siste 10 årene har jeg sagt at Sirona må åpne seg og integrere systemene sine for samarbeid også med andre plattformer hvis de skal fortsette å være markedsledende. Det har endelig skjedd nå, sier han begeistret.

Med det ser han lyst på fremtiden, og har ingen betenkeligheter med å anbefale sine kunder å satse på Sirona.

– Før har jeg sagt til dem at hva du enn satser på, så gå for noe som er åpent. Tenk ellers hva som kan skje hvis du blir uvenner med meg, humrer han, og legger til at det kanskje ikke har vært en aktuell problemstilling i tettere befolkede områder – men svært reelt i hans landsdel.

– Man er nødt til å være dønn ærlig, under-streker Hansen, som ikke ser bort fra at det kan bli en InLab MC X5 å finne i laboratoriets omfattende maskinpark på litt sikt.

Tesla_08Sverre Gundersen
Tanntekniker og innehaver av Halden Dental:

– Spent og forventningsfull

En av de som fulgte presentasjonen på temakvelden med mest intens spenning, var tanntekniker Sverre Gundersen fra Halden. På hans laboratorium er tre ansatte invol-vert i produksjonen, og snart får de et helt nytt vetrktøy når den nye InLab MC X5-en leveres. Det blir første gang den digitale teknologien tas i bruk på denne laben.

Det er jo en stor investering, men vi føler at vi må ta et valg og satse for fremtiden for at vi skal kunne være med. Det er også et moment at noen lokale tannleger som i dag har egen fres har spurt om ikke vi kan ta over produksjonen for dem, for de føler at de bruker for mye tid på det, sier Gundersen.

Nettopp ønsket om å kunne serve kundekretsen med topp teknologi har veid tyngst, og når flere og flere av de rundt 20 tannlegene som han samarbeider tettest med nå går over til digitale skannere var det strengt tatt ingen vei utenom.

– Vi merker jo også konkurransen fra utlandet, og når det er kineserne vi konkurrerer med så har vi vel tapt i utgangspunktet når det gjelder pris. Da er det viktig å kunne tilby topp kvalitet i stedet, og momenter som service og nærhet blir også svært viktig, sier Gundersen, som gleder seg til å ta i bruk alt det nye om kort tid.

– Du er ikke skeptisk til så mye nytt på én gang?

– Nei, det blir jo litt å sette seg inn i til å begynne med, men vi er ikke redde. Mer spente og forventningsfulle, kan du si. Vi vil få god kursing og oppfølging fra Jacobsen Dental når utstyret er levert, og en av tannlegene vi samarbeider med, som har egen fres fra før, har også tilbudt seg å gi oss noen tips, avslører Gundersen.

 

Personvern