CEREC InLab gjør ”kortreiste tenner” konkurransedyktige

 

Av Tore Robert Klerud

 

Kostbar arbeidskraft og stadig mer globalt handelsmarked har i løpet av få tiår gitt utfordringer for mange næringer i Norge. Blant de som har merket det svært godt de siste årene er tann-teknikerne, og for mange har lavkost-produkter fra Østen virket som den eneste redningen.
Slik behøver det ikke å være, og utviklingen er langt fra så dyster og ensrettet som man kan bli forledet til å tro, hevder Hasse Andersen.
Han burde vite det. Som salgssjef for Jacobsen Dental AS sin tannteknikk-avdeling har han siden starten for et par år siden vært vitne til en spennende utvikling, som nå er i en fase hvor mye skjer. Det handler om en utvikling som medfører mer aktivitet og omsetning lokalt i Norge – og på kjøpet en bedre kontroll både med prosessen og material-
kvaliteten enn det import-markedet kan oppvise.
– Det handler, for å si det enkelt, om ”kortreiste tenner”. Alt annet skal jo være kortreist i dag, så hvorfor ikke tennene våre også, ler Andersen.
Nøkkelen er å finne i CEREC-teknologien, som har vært på markedet i flere tiår allerede. Skikkelig fart på sakene har det blitt etterhvert som det hele har blitt videreutviklet og raffinert i senere år, noe som illustreres av at CEREC-enheter nå er å finne på mange tannlegeklinikker.
– Stadig bedre kvalitet, enklere betjening og etter hvert også en økonomisk terskel som gjør dette svært interessant for de fleste tannleger har ført til at denne utviklingen har aksellerert. Nå er det klart for det samme på tannteknikk-siden, forklarer han.
Av rundt 200 tanntekniker-laboratorier i Norge er i dag CERECs InLab-system installert hos rundt 15, og antallet vil etter alt å dømme øke betydelig i tiden som kommer. Interessen er stor, kan Hasse Andersen slå fast.
Laboratorie-versjonen av CEREC-teknologien er kalibrert for større og mer omfattende oppgaver enn chairside-versjonen, som markedsføres mot tann-legene. CAD/CAM-systemene og softwaren som binder det hele sammen er også optimalisert for å kunne takle de fleste oppgaver innenfor tradisjonell tannteknikk.
– Er ikke dette et brutalt budskap å selge inn til tannteknikerne?
– Det er personalkostnadene som tynger bransjen i dag, og det er her man må kutte dersom man skal kunne konkurrere med utlandet. Det er ingen hemmelighet – og å bestille fra Kina fremstår for mange som det eneste alternativet i dag, sier Andersen.
Han får støtte fra tanntekniker Espen Rørstad hos Vestfold Dental AS i Tønsberg. De var blant de første som tok i bruk den nye teknologien, og Rørstad konstaterer at det er i ferd med å forandre hverdagen.
– Det er blitt langt mindre tradisjonelt, manuelt arbeid. Nå består det i større grad av spesialjobber og ”siste finish”, sier han, og innrømmer at det nok på sikt også vil medføre at bemanningen vil reduseres.
Det er en utvikling som uansett vil presse seg frem, enten man bruker CEREC-teknologi eller satser mer på å handle fra Østen. Og da er han ikke i tvil om hva han foretrekker.
– Når vi satset på dette utstyret fra Jacobsen Dental AS har det selvsagt med det å gjøre at Sirona har vært med lenge og gått i bresjen for utviklingen av teknologien. De har høstet erfaringer underveis. Og dermed opplever vi også at det er svært brukervennlig og nærmest selvforklarende, til tross for at det er så avansert, understreker Rørstad.
”Kortreist”-begrepet handler i de fleste andre sammenhenger ikke bare om miljøvennlighet og transportbehov, men også om lokal kontroll over råvarer, produksjonsprosess og alt annet som kan sammenfattes i ordet ”kvalitet”. Det er også et meget sentralt poeng i denne sammenhengen, understreker de begge.
– Det har ved enkelte kontroller
blant annet i Sverige vist seg at det som leveres fra Østen ikke alltid holder det som loves i form av høyverdige materialer. Det vet man aldri før man eventuelt tester det som kommer, sier han.
Med CEREC-teknologien har man kontroll på hva man bruker av materialer selv. Og i tråd med utviklingen blir også produktspekteret stadig utvidet, slik at mer og mer krevende oppgaver kan løses på denne måten.
– Utviklingen på materialsiden går fort, og også her ligger man i forkant. Det gjør også at kvaliteten er helt i topp-klasse, sier Rørstad, som også mener det er et poeng med korte avstander rent fysisk.
Mens umiddelbar reparasjon uten gjentatte besøk ofte er hovedargumentet for CEREC blant tannleger, er tidsaspektet mindre viktig på laboratorie-markedet. Men på ingen måte helt uviktig: Ved å ha produksjonen i eget hus og nær kontakt med tannlegen kan man ha mulighet til å svinge seg rundt, og i ekstreme tilfeller kan problemer løses mer eller mindre umiddelbart.
– Av og til kan det være viktig. Den kontrollen har man uansett ikke når man går og venter på en postpakke fra Kina, ler Rørstad.
Etter å ha brukt utstyret en tid har han ikke noe å klage på, annet enn en viss treghet fra tannlegenes side til å ta i bruk alle fordelene som ligger i Sirona Connect-systemet. For her er det muligheter til å få ting til å flyte enda bedre, og å forbedre kvaliteten ytterligere.
– Jeg kan nevne en detalj som at tannlegene i større grad bør gå inn og sette prepgrenser i stedet for at vi skal forsøke å tyde det ut fra bildene. Det er de som har pasientene hos seg, og kan sette dette mest nøyaktig. Får vi bare tatt i bruk enda flere av disse små detaljene, vil kvalitetsnivået på denne teknologien bli helt uovertruffen på sikt, tror Espen Rørstad, og påpeker igjen forskjellen på å ha kontroll og oversikt hele veien i forhold til å bestille fra den andre siden av kloden på grunnlag av gammeldagse og unøyaktige gummiavtrykk.
– Dette er også en prioritert oppgave for oss, nå når denne teknologien er i ferd med å ”ta av” i utbredelse. Kursing i disse systemene vil det bli mye av i tiden fremover, slik at alle snakker samme språk og ser alle mulighetene som ligger i det, forsikrer Hasse Andersen

Kostbar arbeidskraft og stadig mer globalt handelsmarked har i løpet av få tiår gitt utfordringer for mange næringer i Norge. Blant de som har merket det svært godt de siste årene er tannteknikerne, og for mange har lavkost-produkter fra Østen virket som den eneste redningen.

Slik behøver det ikke å være, og utviklingen er langt fra så dyster og ensrettet som man kan bli forledet til å tro, hevder Hasse Andersen.

Han burde vite det. Som salgssjef for Jacobsen Dental AS sin tannteknikkavdeling har han siden starten for et par år siden vært vitne til en spennende utvikling, som nå er i en fase hvor mye skjer. Det handler om en utvikling som medfører mer aktivitet og omsetning lokalt i Norge – og på kjøpet en bedre kontroll både med prosessen og material-kvaliteten enn det import-markedet kan oppvise.

– Det handler, for å si det enkelt, om ”kortreiste tenner”. Alt annet skal jo være kortreist i dag, så hvorfor ikke tennene våre også, ler Andersen.

Nøkkelen er å finne i CEREC-teknologien, som har vært på markedet i flere tiår allerede. Skikkelig fart på sakene har det blitt etterhvert som det hele har blitt videreutviklet og raffinert i senere år, noe som illustreres av at CEREC-enheter nå er å finne på mange tannlegeklinikker.

– Stadig bedre kvalitet, enklere betjening og etter hvert også en økonomisk terskel som gjør dette svært interessant for de fleste tannleger har ført til at denne utviklingen har aksellerert. Nå er det klart for det samme på tannteknikk-siden, forklarer han.

Av rundt 200 tanntekniker-laboratorier i Norge er i dag CERECs InLab-system installert hos rundt 15, og antallet vil etter alt å dømme øke betydelig i tiden som kommer. Interessen er stor, kan Hasse Andersen slå fast.

Laboratorie-versjonen av CEREC-teknologien er kalibrert for større og mer omfattende oppgaver enn chairside-versjonen, som markedsføres mot tann-legene. CAD/CAM-systemene og softwaren som binder det hele sammen er også optimalisert for å kunne takle de fleste oppgaver innenfor tradisjonell tannteknikk.

– Er ikke dette et brutalt budskap å selge inn til tannteknikerne?

– Det er personalkostnadene som tynger bransjen i dag, og det er her man må kutte dersom man skal kunne konkurrere med utlandet. Det er ingen hemmelighet – og å bestille fra Kina fremstår for mange som det eneste alternativet i dag, sier Andersen.

Han får støtte fra tanntekniker Espen Rørstad hos Vestfold Dental AS i Tønsberg. De var blant de første som tok i bruk den nye teknologien, og Rørstad konstaterer at det er i ferd med å forandre hverdagen.

– Det er blitt langt mindre tradisjonelt, manuelt arbeid. Nå består det i større grad av spesialjobber og ”siste finish”, sier han, og innrømmer at det nok på sikt også vil medføre at bemanningen vil reduseres.

Det er en utvikling som uansett vil presse seg frem, enten man bruker CEREC-teknologi eller satser mer på å handle fra Østen. Og da er han ikke i tvil om hva han foretrekker.

– Når vi satset på dette utstyret fra Jacobsen Dental AS har det selvsagt med det å gjøre at Sirona har vært med lenge og gått i bresjen for utviklingen av teknologien. De har høstet erfaringer underveis. Og dermed opplever vi også at det er svært brukervennlig og nærmest selvforklarende, til tross for at det er så avansert, understreker Rørstad.

”Kortreist”-begrepet handler i de fleste andre sammenhenger ikke bare om miljøvennlighet og transportbehov, men også om lokal kontroll over råvarer, produksjonsprosess og alt annet som kan sammenfattes i ordet ”kvalitet”. Det er også et meget sentralt poeng i denne sammenhengen, understreker de begge.

– Det har ved enkelte kontroller blant annet i Sverige vist seg at det som leveres fra Østen ikke alltid holder det som loves i form av høyverdige materialer. Det vet man aldri før man eventuelt tester det som kommer, sier han.

Med CEREC-teknologien har man kontroll på hva man bruker av materialer selv. Og i tråd med utviklingen blir også produktspekteret stadig utvidet, slik at mer og mer krevende oppgaver kan løses på denne måten.

– Utviklingen på materialsiden går fort, og også her ligger man i forkant. Det gjør også at kvaliteten er helt i toppklasse, sier Rørstad, som også mener det er et poeng med korte avstander rent fysisk.

Mens umiddelbar reparasjon uten gjentatte besøk ofte er hovedargumentet for CEREC blant tannleger, er tidsaspektet mindre viktig på laboratorie-markedet. Men på ingen måte helt uviktig: Ved å ha produksjonen i eget hus og nær kontakt med tannlegen kan man ha mulighet til å svinge seg rundt, og i ekstreme tilfeller kan problemer løses mer eller mindre umiddelbart.

– Av og til kan det være viktig. Den kontrollen har man uansett ikke når man går og venter på en postpakke fra Kina, ler Rørstad.

Etter å ha brukt utstyret en tid har han ikke noe å klage på, annet enn en viss treghet fra tannlegenes side til å ta i bruk alle fordelene som ligger i Sirona Connect-systemet. For her er det muligheter til å få ting til å flyte enda bedre, og å forbedre kvaliteten ytterligere.

– Jeg kan nevne en detalj som at tannlegene i større grad bør gå inn og sette prepgrenser i stedet for at vi skal forsøke å tyde det ut fra bildene. Det er de som har pasientene hos seg, og kan sette dette mest nøyaktig. Får vi bare tatt i bruk enda flere av disse små detaljene, vil kvalitetsnivået på denne teknologien bli helt uovertruffen på sikt, tror Espen Rørstad, og påpeker igjen forskjellen på å ha kontroll og oversikt hele veien i forhold til å bestille fra den andre siden av kloden på grunnlag av gammeldagse og unøyaktige gummiavtrykk.

– Dette er også en prioritert oppgave for oss, nå når denne teknologien er i ferd med å ”ta av” i utbredelse. Kursing i disse systemene vil det bli mye av i tiden fremover, slik at alle snakker samme språk og ser alle mulighetene som ligger i det, forsikrer Hasse Andersen

Personvern