CEREC-arbeid styrker team-følelsen i Fredrikstad

Tannlege Jørn Jaavall med Privattannlegenes to CEREC Omnicam

Tannlege Jørn Jaavall med Privattannlegenes to CEREC Omnicam

Teknologien har for mange fordeler til at man kan la misforstått profesjonskamp hindre utbredelsen, mener CEREC-entusiastene Jaavall og Karlsen.

 
For litt over 20 år siden kom den første CEREC-maskinen inn i lokalene hos Privattannlegene i Fredrikstad. Tannlegene Jørn Jaavall og Tore Karlsen var dermed blant CEREC-pionérene i Norge – og de vegret seg på ingen måte for å ta i bruk den oppsiktsvekkende nye teknologien.

Tvert imot. I dag kan ingen av dem engang forsøke å anslå noe tall på hvor mange pasienter som har kunnet forlate klinikken etter å ha fått en ny krone på plass i løpet av ett enkelt besøk.

– Ikke en dag uten, ler de, og viser til at det har vært dager da det har vært produsert fire-fem CEREC-kroner på klinikken – før lunsj!

Tannlegeassistent Ann Kathrin Hakkebo tar i mot pasientene

Tannlegeassistent Ann Kathrin Hakkebo tar i mot pasientene

Den bevisste og helhjertede satsingen den gangen har gitt dem masser av erfaring. De har vært med etterhvert som teknologien har blitt ytterligere forbedret, og også vært aktive med tilbakemeldinger for å bidra til produktutviklingen.

– Naturligvis. Det kommer alle til gode, understreker klinikkens eier og daglige leder Tore Karlsen.

Han tenker ikke bare på seg selv og sine yrkeskolleger. Men i høy grad også pasientene. De er ikke fagfolk, men stoler på at tannlegen deres skal kunne gi dem den best mulige behandlingen uten selv å vite noe om hva som finnes på markedet.

Tannlege Tore Karlsen har overoppsynet under behandlingen

Tannlege Tore Karlsen har overoppsynet under behandlingen

– Det er et ansvar som tannlegen må ta på alvor, sier Karlsen.

Fremdeles er produksjon av kroner ved hjelp av 3D-skanning og CEREC avansert teknologi, som han kan forstå at noen i faget kanskje føler en viss frykt for å ta i bruk. Samtidig har presisjonen blitt bedre og betjeningen enklere etterhvert som teknologien har blitt utviklet. Terskelen for å tørre, og for å oppnå suksess, er dermed langt lavere i dag enn bare for noen år siden, mener han.

Så sterkt mener han det, at han er utålmodig på selve teknologiens vegne for at denne typen kroner skal bli nærmest enerådende.

– Det kan selvsagt fremdeles forekomme spesielle kasus der tradisjonelle kroner er veien å gå, men de tilfellene er få, mener han.

Tannhelsesekretær Maria Bunes lager en 3D-modell av tennene til pasienten med CEREC Omnicam

Tannhelsesekretær Maria Bunes lager en 3D-modell av tennene til pasienten med CEREC Omnicam

Skal verden – eller i det minste Norge – komme dit han ønsker, må det imidlertid litt innsats til. Informasjon er et stikkord. Informasjon, som et middel både mot uvitenhet og ren frykt.
Informasjon ut mot pasientene er én oppgave. De må få vite at teknologien finnes, og hvilke fordeler den kan gi dem.

– Både når det gjelder kvaliteten på arbeidene som vi kan gjøre med denne teknologien, og ikke minst når det gjelder den økte komforten dette gir dem: Alle som har opplevd å få en krone med gammeldags teknologi vet hvor tidkrevende og ubehagelig det er, med hensyn til avtrykk, midlertidige reparasjoner og behovet for å komme tilbake for å fullføre behandlingen. Fordelene med å få en varig krone etter kanskje bare en time på klinikken er åpenbare, understreker han.

Jaavall er enig. Fra dagen da de to tannlegene tok i bruk teknologien har tilbakemeldingene fra pasientene vært utelukkende positive – og svært ofte har også overraskelsen vært stor over at det i det hele tatt finnes et slikt alternativ til tradisjonell prosedyre.

Tannpleier Hanne Jaavall bearbeider og farger CEREC-kronene

Tannpleier Hanne Jaavall bearbeider og farger CEREC-kronene

– Dermed sprer ryktet seg. De som har snakket med noen som har fått en CEREC-krone, husker gjerne det og spør etter det når de får behov for en ny krone selv, sier han.

Fremdeles er det imidlertid mye uvitenhet «der ute». Det skylder tannlegene sine pasienter å ta tak i, mener de to.

Men man har også en jobb å gjøre internt. For ikke alle tannleger ser potensialet i å bruke teknologien, og mange ganger mener de at det skyldes en litt vel tradisjonell tankegang om arbeidsflyten internt på klinikken.

– Mange tror nok at prosessen med CEREC vil legge beslag på uforholdsmessig mye av tannlegens tid. Men det er ikke vår erfaring, sier de to – og legger til at de på de drøyt 20 årene har høstet så mye erfaring at de nødvendigvis vet hva de snakker om.

Mens tannhelseassistentene ferdiggjør CEREC-kronen kan pasientene sitte her og vente med en kopp kaffe

Mens tannhelseassistentene ferdiggjør CEREC-kronen kan pasientene sitte her og vente med en kopp kaffe

For de har fra starten av sett det som et poeng å innvie hele personalet på klinikken i prosessen. Alle har fått lære seg det de har ønsket, og deltatt aktivt – hele tiden under veiledning og oppsyn av den som faktisk sitter med ansvaret.

– Det handler ikke om å ødelegge respekten for fagutdannelsen til de forskjellige yrkesgruppene som jobber sammen i teamet på klinikken, men å øke nettopp team-følelsen og la folk få tilegne seg kunnskap og erfaring. Mye i prosessen med en CEREC-krone er rent håndarbeid, og det trenger man ikke nødvendigvis være tannlege for å utføre, påpeker Karlsen.

– Dermed er CEREC-arbeid blitt noe som alle hos oss tar aktivt del i. Forskjellige folk utvikler spesielle ferdigheter med hver sine ting, enten det gjelder de digitale avtrykkene, behandling av fresen eller farging. Til og med pasientene selv er med på prosessen, og kan mene noe underveis – i tillegg til at de gjerne lar seg fascinere av selve teknologien.

På denne måten flyter arbeidet fint på klinikken. Tannlegen kan underveis frigjøres til andre oppgaver. Men han har selvfølgelig overoppsynet med prosessen.

Full kontroll på implantat-planleggingen med CEREC og 3D-røntgen

Full kontroll på implantat-planleggingen med CEREC og 3D-røntgen

– Jeg tror noen er litt redde for å se på hele personalet på en klinikk som et team, og henger seg opp i det tradisjonelle skillet mellom profesjonene. Men jeg tror at det å dele oppgaver og å dele kunnskap og erfaringer gjør alle mer inspirerte og skjerpede, samtidig som det øker den totale kompetansen på klinikken.

På klinikken i Fredrikstad er man skjønt enige om saken, og man fortsetter å utvikle team-arbeidet så godt man kan i takt med utviklingen av teknologien. Nå har man rundet 20 år, og spenningen er stor med tanke på hva fremtiden vil bringe.

– Neste år er det stor feiring i USA, når CEREC fyller 30 år. Da reiser vi selvsagt over alle sammen, sier Jaavall og Karlsen, som snart får selskap av en tredje tannlege på klinikken i tillegg til et knippe dyktige tannpleiere og assistenter.

Vi vil tro at en slik tur også bidrar til å styrke team-følelsen og inspirasjonen til å tilegne seg ny kunnskap og nye erfaringer i den daglige jobben på klinikken i Fredrikstad.

Lokalene til Privattannlegene skaper en rolig atmosfære for pasientene.

Lokalene til Privattannlegene skaper en rolig atmosfære for pasientene.

Personvern