CAD/CAM for alle

cadcam

Av Kristian Sandrini, Area Sales Manager Sirona

Det er neppe noen som lenger er i tvil om at digitalisering har kommet for fullt innenfor avtrykksteknikk. Og med god grunn, hurtigere og mer presise avtrykk, mer behagelig for pasienten, og kortere vei til ferdig resultat. Tettere og direkte samarbeid med laboratoriet og/eller egen fremstilling på klinikken. Reduserte kostnader pr. ledd, integrasjon med 3D-røntgen og direkte planlegging av implantatbehandling er bare noen av fordelene med digitale avtrykk.

Hos Jacobsen Dental AS tilbys hele paletten av digitale fordeler fra produsenten som startet den digitale revolusjonen, og som representerer avtrykkstagning og fullt CAD/CAM i alle prisleier og til alle behov.

Digitale avtrykk
Begrepet betyr å lage et intraoralt bilde eller en film med et 3D-kamera. Det digitale avtrykket sendes deretter via Internett til et laboratorium, hvor den ferdige konstruksjonen designes og produseres.

Denne prosedyren kan i dag gjennomføres med et av Sironas tre kameraer; APOLLO DI, CEREC Bluecam eller CEREC Omnicam. Alle tre systemer tilbyr full åpenhet – en åpenhet mange muligens ikke kjenner til, det vil si at data kan sendes til ethvert laboratorium som ønsker å motta data uten ytterligere kostnader for tannlegen. Programmet som anvendes på klinikkskanneren (og alle etterfølgende oppdateringer) kan lastes ned gratis fra Sironas hjemmeside. Det betales ingen løpende lisensomkostninger eller bruksavgifter (click-fee).

Skulle du på et tidspunkt få lyst til å utføre produksjonen på klinikken, kan både CEREC Bluecam og CEREC Omnicam, som de eneste på markedet, oppgraderes til et fullt chairside-system med freser.

cadcam2

Chairside – egen produksjon på klinikken
Ønsker du å produsere selv på klinikken (chairside), gjøres dette med CEREC Omnicam eller CEREC Bluecam. Sirona tilbyr tre ulike freseenheter som matcher klinikkens behov med nødvendig investering. De to kameraene og freseenhetene dekker alle behov fra inlays/onlays til broer og abutments, i et stort utvalg av materialer – og stadig har du muligheten til å sende arbeider til laboratoriet når behovet melder seg.

Den fullstendige integrasjon, som kun Sirona kan tilby, med CBCT skanner, XG3D, direkte implantatbehandling, guideskinner fremstilt fra nøyaktige 3D-data enten på CEREC-freseenheten eller ved produksjon hos SICAT, er virkeligheten allerede i dag.

For 15 år siden var det røntgenteknologien, og dermed muligheten for å lagre bilder digitalt, som medførte en revolusjon. De gamle, brune arkivskapene forsvant, og klinikkene ble åpne og lyse. Og hvem drømmer seg tilbake til fremkallervæske, ventetider og store bildeskuffer i dag? Nå er tiden kommet til å kaste avtrykksskjeer og gipsmodeller.

Det er lett å la seg forføre av løfter om kommende funksjonalitet og flotte presentasjoner. Med Sirona er din klinikk i de beste hender med den mest klinisk utprøvde, gjennomførte og sikre løsning på markedet for CAD/CAM. Dette med en funksjonalitet som er i drift, og ikke basert på løfter.

Digitalisering av avtrykksteknikken er ikke bare en trend, digitalisering har vært en trend og er nå på vei til å bli «mainstream» og et verktøy som klinikken ikke kan unnvære i moderne, effektiv tannpleie.

cadcam3

Personvern