Bergen viser vei for den offentlige tannhelsetjenesten

 

Solheimsviken_09
Fra venstre: Fylkestannlege i Hordaland Arne Åsan, Dental servicetekniker i tannhelsetjenesten Hordaland Torleif Askeland, Dental servicetekniker i tannhelsetjenesten Hordaland Willy Andre Iversen
Sittende i stolen: Overingeniør ved eiendomsavd Hordaland fylkeskommune Ragnhild Aak-Skajaa

 

Stikkordet «offentlige anskaffelser» får automatisk mange til å tenke i retning av omfattende papirmølle, stramme budsjetter og kompromisser. Tannhelseavdelingen ved Hordaland fylkeskommune viser med sin nye klinikk at det ikke trenger å være hele sannheten.

 

Befolkningen har vokst jevnt og trutt i Bergen de senere årene, og når man regner med de mange lokalsamfunnene langs fjordarmene rundt om er det mange som sogner til Vestlandshovedstaden.

Det får følger også for det offentlige helsevesenet. Tannhelsetjenesten i Hordaland er landets største fylkeskommunale tannhelseforetak, og omfatter 400 ansatte og totalt 55 klinikker, forteller fylkestannlege Arne Åsan.

Om man henfaller til klassiske fordommer kan det være lett å anta at toppstyring og byråkrati dermed også finnes i rikt monn. Men slik er det ikke. Bergenserne har sett til at de engasjerer brukerne i viktige prosesser, noe som ikke minst viser seg med all tydelighet i den nye klinikken som åpnet i Solheimsviken i sommer.

Egentlig er det to klinikker, men gjennom kløktig planlegging har man løst utfordringen ved å bygge én stor klinikk med to «ansikter».

– Vi samler nå Engen tannklinikk, som vi driver, sammen med den offentlige tannlegevakten i Bergen, forklarer Åsan.

Tidligere var tannlegevakten samlokalisert med legevakten lenger inn mot det som tradisjonelt oppfattes som sentrum av byen. Da legevakten for en tid siden varslet at de var på flyttefot, ønsket man primært å følge etter av praktiske hensyn. Dermed åpnet døren seg for å tenke helt nytt, ta med Engen-klinikken på flyttelasset, og sørge for en omstart med blanke ark og nytt, hensiktsmessig utstyr for alle.

I Solheimsviken har de landet nærmest perfekt i forhold til offentlig kommunikasjon, og de har også fått gode parkeringsmuligheter, noe som slett ikke er noen selvfølge i et tett befolket bysentrum som Bergen.

Solheimsviken_05

– Eneste lille skår i gleden er at vi ikke kom under helt samme tak som legevakten. De holder til i et annet bygg, dog rett nede i veien her. Der fikk vi ikke tilbud om lokaler som var hensiktsmessige, men i stedet fikk vi et godt tilbud her, sier Åsan, og slår ut med hendene for å ønske velkommen til rundt 600 kvadratmeter med vel planlagt tannklinikkareal.

Ønsket om å samlokalisere med lege-vakten skyldes ikke bare administrative hensyn. Verden er dessverre så brutal at en del av tannlegevaktens oppdrag skyldes voldsepisoder, ikke sjelden etter lystige lag som har utviklet seg på en måte man ikke hadde forutsett. Da er det kjekt om alt helsepersonell som må inn og gjøre en akutt jobb finnes innen rimelig nærhet.

Solheimsviken_04

Klinikken har eget røntgenrom i tillegg til røntgen på unitene

Åsan understreker at avstanden i de nye lokalene i Solheimsviken så absolutt er til å leve med. Og forsikrer at den nye tannlegevakten – som altså er ett av den nye klinikkens to ansikter – er meget godt rustet til å møte bergensernes akutte behov.

– For det kan være bra trykk på tannlegevakten. Ikke minst har man stor pågang på sommeren, av både turister og innfødte, som følge av at private tannleger tar ferie. Vi har opplevd helt opp i 30 oppdrag på én dag på tannlegevakten. Det var riktignok ekstremt, men vi må være forberedt på å ta toppene også, understreker fylkestannlegen.

Robusthet har dermed vært et viktig kriterie i planleggingen, som medisinteknisk ekspert Thorleif Askeland hos Fylkestannlegen har mye av æren for. Det er han som har utarbeidet både de store linjene og de små detaljene ved den nye klinikken, basert på flere tiårs erfaring med nettopp slike oppgaver – og i nær dialog med Torben Grønner fra Jacobsen Dentals lokale avdeling på Vestlandet.

Grovt sett har man bygget en meget romslig klinikk med åtte behandlingsrom rundt en kjerne av steril, røntgen- og serviceområder, der tre av rommene normalt brukes kun av tannlegevakten på kvelds- og helgetid, mens de øvrige fem er i daglig bruk i Engen tannklinikks regi. Inngangspartiene og venterommene er adskilt, men kan utvides ved behov ved å åpne en automatisk glassvegg, og resepsjonen har også luker mot hvert av venterommene, slik at begge kan betjenes fra samme sted.

To etasjer har gitt mulighet for luksusen det er å kunne ha maskinrom som er totalt lydisolert fra resten av klinikken, og det gir også mulighet for svært oversiktlige rom for såvel nødaggregat som strømtavle, samt stor lagerplass for forbruksmateriell.

Solheimsviken_10

Thorleif Askeland i det nye, oversiktlige og lydisolerte maskinrommet

Det samme gjelder personalrommet, hvor det bør være rikelig med plass for de totalt rundt 35 personene som har den nye klinikken som arbeidsplass.

Her er det nøkkelfrie dørlåser og automatisk lys, på samme måte som det finnes automatiske døråpnere med fotbrytere i de forskjellige behandlings-rommene. Alt er optimalisert for hygiene og effektivitet, og også spesielt med hensyn til at de to klinikkene skal kunne skilles fra hverandre de timene i døgnet da det bare er aktivitet på den ene siden.

Et av rommene er også utstyrt med rullestolheis, slik at funksjonshemmede enkelt kan løftes ut av stolen og på plass i tannlegeuniten. Her er det også lagt til rette for narkosebehandling, som man nå vil begynne med som følge av at Haukeland sykehus overfører de pasientene som ikke trenger å få slik behandling utført på grunn av medisinske grunner til Engen-klinikken.

Solheimsviken_03

Rullestolheis – en elegant løsning på utfordringene ved flytting av funksjonshemmede fra stol til unit

– En annen oppgave som krever litt ekstra av oss, og som ikke andre vil ha så mye kjennskap til, er at vi ved tannlegevakten har et tilbud til byens rusmisbruker-miljø om drop in-behandling i et bestemt tidsrom to dager i uken. Da er det satt av tre timer der ett tannlegeteam ikke har andre pasienter. Rusmisbrukere som trenger tannbehandling, ofte akutt, kan da komme rett inn til tannlege uten å bestille time eller vente på venterommet. Tilbudet er etablert i samarbeid med STRAX-huset – et lavterskeltilbud for rusmisbrukere som drives av Bergen kommune. Ansatte på STRAX-huset har ansvaret for logistikken, og følger brukerne til tannklinikken, forklarer Åsan.

Klinikken er følgelig bygget, og ikke minst utstyrt, etter ganske tøffe krav. Og ikke på noe sted virker det som at de offentlige rammene har satt nevneverdige bremser i forhold til det man har kunnet investere i.

– Vi kan ikke i den offentlige tannhelsetjenesten få ALT vi ønsker oss. Men det er viktig for meg som fylkestannlege at vi får mest mulig ut av de investerte midlene. I tillegg må jeg forholde meg til offentlige krav, som for eksempel universell utforming. Det er eksempelvis krav om at de offentlige klinikkene ikke bare skal planlegges for funksjonshemmede pasienter, men også for ansatte som kan trenge en eller annen form for tilrettelegging.

Videre skal tegningene til alle offentlige tannklinikker som bygges godkjennes av tannhelsetjenestens arbeidsmiljøutvalg for å få klinikker som ivaretar gode fysiske arbeidsmiljø, sier fylkestannlegen, som beregner totalkostnaden på den nye klinikken til rundt 15 millioner kroner.

Den nødvendige rammeavtalen er på plass med Jacobsen Dental AS. Dermed var det ikke noe problem å følge brukernes ønsker da man ba om konkrete tilbakemeldinger fra alle som skal bruke denne klinikken på forhånd: Fylkestannlegen har fulgt et klart flertall av brukernes ønsker ved å velge å utstyre klinikken med Sirona-uniter, forklarer han.

De åtte flunkende nye Sirona-unitene er planlagt inn i helheten av servicetekniker Torleif Askeland. Fylkestannlegen fremhever ham som en usedvanlig nyttig mann for tannhelsetjenesten i Hordaland gjennom de 34 årene han har vært ansatt, og er glad at han kunne følge prosessen med den nye klinikken i mål før han nå går av med pensjon 1. september i år.

Prosessen med bygging og innredning av lokalene har gått helt uten problemer. Askeland har også passet på å utnytte muligheten for å sette opp unitene i nettverk, slik at man kan utnytte både det som allerede finnes av muligheter for fjernbetjening – og ganske sikkert mange nye muligheter som vil komme.

– Cluet er å utstyre hver enkelt unit med sin egen IP-adresse, og så koble dem opp mot nettet. Dermed kan man gjøre oppdateringer og en del ettersyn fra serviceteknikerens PC, forklarer Askeland.

Den nye klinikken har et eget rom hvor pasientene kan slappe av etter narkosebehandling

Den nye klinikken har et eget rom hvor pasientene kan slappe av etter narkosebehandling

– En meget praktisk løsning som de nye unitene har mulighet for, men som jeg har inntrykk av at ikke alle ser poenget med å ta i bruk, sier Torben Grønner, og legger til at dette nok kommer til å forandre seg i tiden fremover.
Men han er ikke overrasket over at den flotte, nye offentlige klinikken i Solheimsviken i Bergen ønsker å være i forkant av utviklingen. Alle andre sider ved nyetableringen gjenspeiler det samme, fra fokuset på praktiske løsninger og solid utstyr til måten brukerne har fått være med på å bestemme hva slags utstyr man skulle gå for.

De som fremdeles tror at det ikke er muligheter for å realisere brukernes ønsker innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, de bør sporenstreks se hen mot Bergen, er herrene Grønner, Askeland og Åsan skjønt enige om.

 

Personvern