Adhesiv sementering

 

– Mindre teknikksensitivt og mer operatørvennlig med RelyX Ultimate fra 3M ESPE

 

Tom Lassem

Tom Lassem, Senior Scientific Affairs Executive, 3M ESPE

Adhesiv sementering ble introdusert i Norge i siste halvdel av 1980-tallet, først og fremst av den kjente, nå avdøde, svenske tannlegen Sverker Toreskog fra Gøteborg. Sverker var glødende opptatt av vevsbesparende og estetiske teknikker, som han utviklet i tett samarbeide med sin tanntekniker Claes Myrin. Både Sverker og Claes har holdt et stort antall kurs i Norge for både tannleger og tannteknikere og har vært banebrytende for en filosofi og teknikk som idag benyttes av svært mange.

Etter hvert som det kom nye og bedre keramer på markedet ble indikasjonene flere, og det ble også utviklet bedre sementsystem for adhesiv sementering. Riktig fart i sakene ble det ved introduksjonen av glasskeramene IPS Empress og senere IPS e.max (begge Ivoclar), som med sine kombinasjoner av høy estetikk og styrke fort ble markedsledende.

En forutsetning for adhesiv sementering av keramer er at keramets retinerende flate(r) lar seg etse med fluss-syre. Glasskeramer er i dag de mest aktuelle keramer for denne teknikken. Uten å gå i detaljer om den kjemiske prosessen, innebærer etsingen med fluss-syre at den retinerende keramiske flaten blir ru, noe som gjør det mulig å oppnå en mikromekanisk binding til flaten ved hjelp av et komposittbasert sementsystem.

Behandling av den retinerende flaten med et egnet silan regnes å gi en økning i bindingen mellom keram og sement. Normalt vil laboratoriet utføre etsing med fluss-syre før restaureringen sendes til tannlegen. Tannlegen vil umiddelbart før sementering silanisere keramets retinerende flate og etter en tørketid applisere bonding og sement.

Som ved bonding av kompositt fyllingsmaterialer er første trinn i behandlingen etsing av tannoverflaten. Vi skiller i dag mellom tre ulike etse-metoder, total-ets, selv-ets og selektiv emalje-ets.

Ved total-ets etses både emalje og dentin med en fosforsyre som vanligvis har en konsentrasjon på mellom 32 og 40%. Dette betegnes som en aggressiv etsing.

Ved selv-ets benyttes en selvetsende bonding, ofte med en pH på mellom 2 og 3. Dette betegnes som en mild etsing.

Selektiv emalje-ets benyttes der det er både emalje og dentin til stede. Aggressiv etsing av dentin med fosforsyre kan føre til aktivering av enzymet matrix metalloproteinases. I kombinasjon med adhesive monomerer vil dette kunne gi en enzymatisk hydrolyse over tid, noe som vil føre til at bonding og sement på lang sikt løsner fra tannen (Tjäderhane et al, NIOM Newsletter mai 2013). Ved slike kasus anbefales derfor en separat ets av emaljen med fosforsyre. Etter skylling og luftblåsing behandles deretter hele tannoverflaten med en selvetsende bonding med pH 2,7, noe som vil gi en mild, men tilstrekkelig ets av dentinet, og som i liten eller ingen grad aktiverer MMP enzymene (Brechi L. et al, Firenze, Italia). ). I og med at ets og bonding er samme preparat vil den allerede etsede emaljeflaten også påføres selvetsende bonding. Dersom tannens retinerende flate kun består av emalje, anbefales separat ets av denne før applisering av bonding, også ved bruk av selvetsende bonding.

Det finnes tre kategorier resinbaserte sementer til adhesiv sementering, lysherdende, kjemisk herdende og dualherdende, hvorav de dualherdende er de som brukes mest. Disse har imidlertid generelt den ulempen at de ikke egner seg til sementering av tynne keramiske restaureringer, f.eks. laminat. Årsaken ligger i at en del av katalysatoren i disse sementene er basert på aromatiske aminer. Aromatiske aminer har over tid en tendens til å gulne, og ved tynne restaureringer kan gulfargen skinne gjennom og ødelegge et i utgangspunktet førsteklasses estetisk resultat. Derfor har det tradisjonelt blitt anbefalt lysherdende sementer til disse indikasjonene.

I januar 2012 lanserte 3M ESPE sitt nye sementsystem for adhesiv sementering av glasskeramikk, RelyX Ultimate. Systemet består av en selvetsende bonding, Scotchbond Universal, samt en dualherdende sement i automix sprøyte med tre typer blande -/ appliseringsspisser, regular, intraoral og endo.

Temporær sementering – med eller uten eugenol? En fersk studie fra universitetsklinikken i Bern, Sveits (Koch T, Peutzfeldt A, Malinovskii V et al. , European Journal of Oral Science 2013; 121:363-9) konkluderer med at ”Eugenolholdige sementer bør ikke brukes i kaviteter som senere skal fylles med kompositt”. Dette gjelder naturligvis også for komposittbaserte sementer. I RelyX familien finnes en slik eugenolfri temporær sement, RelyX Temp NE.

Scotchbond Universal er en selvetsende bonding med en pH på 2,7. Dette anses i dag å være den ideelle pH verdien for en selvetsende bonding. Produktet er svært innovativt og inneholder bl.a. MDP monomer som gir kjemisk binding til f.eks. tannsubstans, metaller, zirkoniumdioksid og herdede kompositter. I tillegg inneholder produktet silan, noe som gjør at ved adhesiv sementering av glasskeramikk vil separat silanisering være overflødig. Studier viser at effekten av å ha silan integrert i Scotchbond Universal er like god som å silanisere separat.

RelyX Ultimate er en dualherdende komposittbasert sement for adhesiv sementering av glasskeramikk, men også av den nye materialtypen Resin Nano Ceramic ( Lava Ultimate), for CAD CAM fremstilling i CEREC-systemet og andre typer fresemaskiner. Sementen skal brukes sammen med Scotchbond Universal og leveres i fire farger: Translucent, B 0,5, A1 og A3 Opak. RelyX Ultimate inneholder ikke aromatiske aminer og kan derfor brukes også til laminat og andre tynne glasskeramiske restaureringer fordi den ikke gulner. Systemet utmerker seg ved:

  • Ultimat bindestyrke
  • Færre komponenter
  • Kan brukes i kombinasjon med alle tre ets-teknikker
  • Dualherdende med integrert ”dark cure” aktivator for Scotchbond Universal (herder også der lyset ikke kommer til)
  • Høy estetikk

RelyX Try-In Pastes er vannløselige prøvepastaer for prøve-sementering av tynne restaureringer der sementfargen kan påvirke estetikken. Prøvepastaenes farger stemmer helt over ens med fargene på sementen.

Et antall publiserte uavhengige studier er tilgjengelige og kan fås ved å kontakte 3M ESPE.

Personvern